Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Преподаватели /

доц. д-р инж. Анни Делиева

Геодезически факултет, Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти - Преподавател (бивш)

доц. д-р инж. Анни Делиева
Кабинет Р322
Телефон 9635245/626
E-mail delievaa_fgs@uacg.bg
Място и дата на раждане Гр. София 17.10.1945
Семейно положение Вдовица

Лекционни курсове

1.Земеустройство - спец.Геодезия, Vкурс, задочно обучение. 2.Териториално устройство - спец.Геодезия: ІІ курс, ред.обуч.и ІІІ курс зад.обуч.; спец.УУЗИ ІІІ курс. 3.Управление на земи-национални рамки - спец.УУЗИ, ІІІкурс 4.Управление на имоти - спец.УУЗИ, ІV курс. 5.Регионална икономика - спец.УУЗИ, ІІ курс. 6.Ерозия и защита от нея - спец.Геодезия - редовно и задочно обучение за специализация "Кадастър и управление". 7.Оценка на земеделски земи - спец.Геодезия, за специализация "Кадастър и управление". 8.Управление на земи и имоти - спец.Урбанизъм, Архитектурен факултет.

Образование

1963 год. Завършено средно образование. 37-мо Средно политехническо училище, гр.София 1964 - 1969 год. Висше образование.Редовно обучение.Висш инженерно-строителен институт - София. Геодезически факултет. Специалност Земеустройство. Х.1972 - ХІІ.1975 год. Редовна аспирантура. Москва. Централен икономико-математически институт при Академия на науките на СССР. 1983г. Краткосрочна специализация в МИИЗ, Москва, Русия. 1996г. и 1997г. Квалификационен курс по Управление на земи и имоти във Великобритания по проект на Ноу-Хау фонда на Британския съюз.

Езици

Руски език - много добри Английски език - ползва

Професионални умения

Области на компетентност: устройство на територията; управление и оценка на земи и имоти; ерозия и защита от нея. Лекции и упражнения по учебните дисциплини: териториално устройство; земеустройство; ерозия и защита от нея; управление на земи-национални рамки; управление на имоти; регионална икономика. Лектор в курсове за оценители на недвижими имоти и земеделски земи към Агенция за приватизация; ЦЕСИ инвест ООД; Асоциация на българските оценители; Оценки&Партньорство ООД Лицензиран оценител на недвижими имоти. Оценител на земеделски земи. Вписана в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра. Вещо лице към СГС и САС.

Научни интереси

Управление на земеползването; земеустройство; ерозия и защита от нея.

Членство

Член на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България.

Научни и академични длъжности

1995г. - 1999г. Ръководител на катедра "Земеустройство и аграрно развитие" в Геодезическия факултет на УАСГ. 2000г. - 2003г. Зам.декан на Геодезическия факултет. 1997г. - 2006г. Научен секретар на Специализирания научен съвет по геодезия към Висшата атестационна комисия (ВАК) към Министерския съвет. 2007г. - 2009г. Научен секретар на Комисия по архитектура, строителни и минни науки на ВАК.

Други длъжности и дейности

Член на Управителния съвет и Изпълнителното бъро на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България.

Книги

Комасация
Анни Делиева

Конспекти