Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Преподаватели /

доц. д-р инж. Нели Здравчева

Геодезически факултет, Катедра Фотограметрия и картография

доц. д-р инж. Нели Здравчева
Кабинет Р125
Приемно време

  Приемнo време за заверка на семестъра в лаборатория 121  - 8.1.24. (понеделник)  от 9 до11ч, и от 12ч и 30 до 17ч; 9.1.24 (вторник) от 9 до 14ч 30ч.  10.1. (сряда) от 11 до 12 ч и на 12.1. (петък) от 14 до 15ч в лаборатория 123.  Явяването на изпит, съгласно графика за задочно обучение, се извършва след предварително записване на имел neli_z@abv.bg най-малко една седмица преди обявената дата.

 

 

 

E-mail neli_z@abv.bg

Лекционни курсове

 Основи на фотограметрията,  Дистанционни изследвания, Фотограметрични технологии и др.

 

Образование

Завършва основно образование със златен медал, първенец на випуска Завършва висше образование във Висшя институт по архитектура и строителство (ВИАС) специалност "Геодезия, Фогограметрия и картография", дипломиран инженер по геодезия, фотограметрия и картография,със златен медал, първенец на випуска.Завършва с отличен успех специалност "Методика на обучението по технически дисциплини"  във ВМИ.

Езици

руски

Научни интереси

 Дистанционни изследвания, аналитична фотограметрия,  нетопографска и архитектурна фотограметрия, калибриране на камери и снимки и мн. др.

Членство

Съюз на геодезистите и земеустроителите в България

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Дистанционни изследвания, аналитична фотограметрия, архитектурна фотограметрия, калибриране на снимки и др.

Публикации

 

1. Здравчева, Н. Д., Моделиране на грешките в аналитичната фотограметрия, "Геодезия, картография, земеустройство" 1992, №2
2. Здравчева, Н. Д., Калибриране на фотоснимки по метода на крайните елементи, Годишник на ВИАС, 1992
3. Жеков, Д. Д., Н. Д. Здравчева, И. Г. Здравчев, Изисквания към точността на контролните точки в съвремменната архитектурна фотограметрия, "Геодезия, картография, земеустройство" 1990, №3.
4. Маринов Б., Н. Здравчева Н., Н. Драганова, Е. Пейчинова, 2007. Повишаване точността на фотограметрична обработка чрез калибриране на цифрови камери. Сб. доклади Юбилейна Научна Конференция 65-години Университет по архитектура, строителство и геодезия, част Геодезия, София, май 2007, стр.157-172
5. Здравчева, Н. Д., Актуални проблеми на обученито по фотограметрия. Годишник на ВИАС, 2012
6. Здравчева Н. Д. Фотограметрията - съвременен метод за опазване и съхранение на културно - историческото наследство Сборник доклади конференция с международно участие „СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО“ 8- 11 октомври 2014
7. Здравчева Н. Д. Архивиране на различни артефакти по фотограметричен начин Сборник доклади конференция с международно участие „СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО“ ТУ София 8- 11 октомври 2014
8. Здравчева Н. Д. Фотограметрия и дистанционни методи за 3Д ГИС Сборник доклади Сборник доклади конференция с международно участие MATTEX 2014 ШУ „ Епископ Константи Преславски“ 20-22 ноември 2014
9. Здравчева Н. Д. Фототриангулацията - проблеми и перспективи Сборник доклади конференция с международно участие MATTEX 2014 ШУ „ Епископ Константи Преславски“ 20-22 ноември 2014
10. Здравчева Н. Д. Новият европейски сателит Sentinel-1А сп. Геодезия Картогафия Земеустройство бр. 3-4. 2014 стр. 49- 52
11. Здравчева Н. Д. Европейската космическа агенция и бъдещето на дистанционните методи в Европа сп. Геодезия Картогафия Земеустройство бр. 3-4. 2014 стр. 18- 20
12. Здравчева Н. Д. Образованието по фотограметрия и дистанционни методи – проблеми и тенденции в развитието му сп. Геодезия Картогафия Земеустройство бр. 3-4. 2014 стр. 32- 35
13. Здравчева Н. Д. Космическата мисия Gаiа - нова епоха в дистанционните изследвания. Сборник доклади международен симпозиум „СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ“ София, 06 – 07 ноември 2014г. №35
14. Здравчева Н. Д. Фотограметрични и дистанционни методи за получаване на информация при природни бедствия и катастрофи. Сборник доклади международен симпозиум „СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ“ София, 06 – 07 ноември 2014г. №33
15. Здравчева Н. Д. Перспективи за развитието и използването на Географските информационни системи (ГИС) Сборник доклади международен симпозиум „СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ“ София, 06 – 07 ноември 2014г. №27
 

Конспекти

Учебни материали
Правила за заверкаИнформация