Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Владимир Попов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Железници

гл.ас. д-р инж. Владимир Попов
Кабинет Б 750
Приемно време

Приемно време:

Сряда : 13:15

Изпити : 01.02.2021 (и индивидуални по всяко друго време)

Всеки студент, които има желание за консултации, защити, изпити или каквото и да е друго съдействие от моя страна, присъствено или под всякаква друга форма, може да го заяви на електронната ми поща или по телефона.

За индивидуални присъствени консултации пишете за уточняване на дата, час и място / в университета или извън него ако е затворен/.

За корекции може да изпращате материали на посочената електронна поща, като моля спазвайте изискванията ми за кодировка на писма и проекти дадени по-долу.

Телефон 9635245/576
E-mail vpopov.fte@gmail.com

Лекционни курсове

"CAD в конструктивното инженерство" - Курс за използване на CAD програми в транспортното проектиране

Проектиране на ЖП линии

Образование

 • 1991 – 1995 Строителен Техникум "Христо Ботев" (СТХБ) - специалност "Архитектура и строителство" - строителен техник
 • 1995 – 2001 Университет по Архитектура Строителство и Геодезия (УАСГ) “строителен инженер по транспортно строителство – железопътно строителство”,(магистър)

Езици

Английски, Руски

Научни интереси

Проектиране и строителство на жп линии.
Реконструкция и рехабилитация на жп линии.
Проектиране, рехабилитация и реконструкция на автомобилни пътища.
Горно строене на железния път .
Железопътни гари.
Експлоатация на жп линии.
Геодезически измервания за линейни обекти.
Шенаж и репераж.
Изготвяне на доклади за оценка на съответствие.
Упражняване на строителен надзор.

Проектиране на трамвайни линии.

Проектиране на трасе, профил и релсов път на метрополитен.

Членство

 • ЧЛЕН НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (КИИП) - СОФИЯ СЕКЦИЯ "ТРАНСПОРТНА"
 • Член на Национално сдружение общество на инженерите по железен път (НСОИЖП)
 • ЧЛЕН НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА УАСГ ОТ 2011г. ДО 2020г.

 

 

Участие в научно-изследователски проекти

 

 

Участие в проектиране и строителство

ПРОЕКТИ В КОИТО СЪМ ВЗЕЛ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО, КАТО РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ, ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ, СЪТРУДНИК, ЕКСПЕРТ И ДР, КАТО ЧАСТ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕКИПИ, САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ С ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА "ИНФРА ПРО КОНСУЛТ" ООД.

• Проект за подновяване на ЖП линия г.Тракия – г.Скутаре и изготвяне на постоянен репераж
• Проектиране и изпълнение на Реконструкция и подновяване коловозите на г.Радомир
• Геодезичен контрол на изпълнението на долното строене при подновяване на ЖП линия в участъка гара Вакарел до гара Веринско.
• Проектиране на механизирано подновяване на ЖП линия г.Батановци – г.Радомир.
• Оптимизация на проект на ЖП линия Мездра – Струпец , Струпец – Роман , Роман – Кунино. Отводнителни съоръжения, нивелети. Шенаж и репераж.
• Проектиране на едноколовозна железопътна връзка от ОИ на СОИ бл.7 и 8 към съществуващо жп коловозно развитие на ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 – ЕАД.
• Заснемане и изготвяне на екзекутиви на сгради. Изготвяне на 3D модел и трасиране на остъклени фасади. София-Бул.България, бул.Витоша, Хотели на Слънчев Бряг.
• Изготвяне на чертежи на гари по пета жп.линия.: г.Черниче, г.Генерал Тодоров, г.Кресна, г.Кулата, , г.Пеьо Яворов, г.Сандански, г.Симитли, г.Струмяни.
• Работен проект за нов ж.п.коловоз на “Темира” ООД. Вертикална планировка и пътна част.


• Изготвяне на технически проект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ-СВИЛЕНГРАД - ТУРСКА / ГРЪЦКА ГРАНИЦА И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТРАСЕТО ЗА СКОРОСТ 160км/ч(200км/ч). Проектиране и оптимизация на идейния вариант - 160км. магистрална ж.п.линия. Оптимизиране и направа на идейни проекти на жп.гари за скорост 160км/ч. (200км/ч.): г.Катуница, г.Поповица, г.Първомай, г.Димитровград, г.Симеоновград, г.Харманли, г.Любимец, гранична г.Свиленград, г.Капитан Андреево. Направа на идейни проекти на 20 спирки, проекти на четири разделни поста. Идейни проекти за пътни надлези.
• Оптимизация по ос и ниво на междугарие Драгоман – Калотина (граница) от първа ж.п. линия км.42+215 до км.56+800.
• Проект за “Рехабилитация на автомобилни пътища по направление Раднево – Стара Загора”
Път-50 041 от км 3+000,00 до км 14+680,00; Път-57 008 от км 3+900,00 до км 9+258,13; Път-57 012 от км 0+000,00 до км 3+188,88; Улица в с.Знаменосец от км 0+000,00 до км 0+399,98; Път-57 014 от км 0+000,00 до км 1+981,54; Улица в гр.Раднево от км 0+000,00 до км 0+556,03; Път-57 004 от км 0+000,00 до км 7+363,67; Включително геодезично заснемане и геометрична нивелация на съществуващата настилка.
• Изготвяне на “Идеен проект за временни-строителни пътища при яз. “Цанков камък”. Път-12 L= 184,143 m; Път-13-1 L= 885,319 m; Път-13-2 L= 1 901,237 m.
• Изготвяне на технологични планове и линейни план графици за извършване на строителството на магистрална жп.линия ПЛОВДИВ-СВИЛЕНГРАД. Извършване на консултантски услуги за подготовка на тръжна документация.
• Изготвяне на проект за товаро-разтоварни коловози на предприятие за производство на “YTONG” гр.Добрич. Направа на полигон и заснемане на терена. Изготвяне на идеен проект за товарен коловоз. Изготвяне на работен проект за товарен коловоз. Връзка със съществуващата гара и жп.линии.
• Работни Проекти за аварийни ремонти по втора жп.линия:
- км 331+522 гара Асеново – отводнителна система и диги при км 339+800 to км 340+100 (Асеново - Славяново). Укрепване на свлачище.
- Км 341+150 - отводнителна система и укрепване на свлачище.
- Км 359+300 – село Светлен - отводнителна система, направа на 3D модел и реконструкция на жп. мост.
- Попово – Направа на 3D модел и реконструкция на жп. мост.
• Работни Проекти за аварийни ремонти по четвърта жп.линия:
- км 141+500 – Дебелец-Соколово: отводнителна система и укрепване на свлачище.
- км 153+050 – село Ганчовец: отводнителна система.
- км 158+000 – гара Дряново: отводнителна система и укрепване на свлачище.
- от км 162+000 до км 165+000: отводнителна система и укрепване на свлачище.
- км 166+000 – гара Царева Ливада: отводнителна система.
• Работни проекти по 24-та жп линия - Укрепване на свлачище на откоса на земния насип, изграждане на част от банкета от км38+200 до км 38+500 в междугарието Морава – Левски.
• Ремонт на пътен участък "IV-60047 с.Ветрен - с.Сливето.
• Разработване на работен проект за безбаластов коловоз намиращ се в циментовия завод “Златна Панега”.
• Проучване и изработване на работен проект за укрепване на свлачище на ул."Христо Ботев", с.Глогово, общ. Тетевен
• Проучване и изработване на работен проект за укрепване на свлачище на ул."Христо Кърпачев", с.Глогово, общ. Тетевен
• Направа на идеен и работен проект за ФАЗА 1 „КРУМОВО – ПЪРВОМАЙ, км 164+575.00 – км 202+300.00” от първа жп. линията по обект „ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ ПЛОВДИВ – СВИЛЕНГРАД, КОРИДОРИ ІV И ІХ’’, за строителя - фирма ТЕРНА.
- Стойност на договора за строителство: 99 792 441 евро.
- Край на строителството с разрешение за ползване: 31 декември 2011.
- 37.7км от които 20км двойна жп линия за скорост 160-200км/ч.
• Разработване на идейни проекти за обект „ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ – СОФИЯ” в сътрудничество с Фейбър Монсел. Част железопътна, част конструктивна (контейнерна площадка), част пътна.
Разработване на технически проекти за обект „ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ – СОФИЯ” в сътрудничество с Фейбър Монсел.Част железопътна, част конструктивна (контейнерна площадка), част пътна.
• Изготвяне на идеен проект за изместване на съществуваща жп. линия и направа на нова за скорост 160-200км/ч в участъка Генерал Тодоров – Кулата от км 199+500 до км 206+000 от обект: АМ „СТРУМА”, Лот 4 САНДАНСКИ – КУЛАТА от км 423+500 до км 438+500, Участък от км 433+500 до км 438+500.
• Извършване на геодезически замервания за направа на проект за рехабилитация и частична реконструкция по обект “Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Мездра - Горна Оряховица в България”. Направа на 3D модел на терена и линията. Консорциум със „TRANS EL Engineering SP”, “SUDOP PRAHA a.s.”, “GETINSA”, “SYSTRA”.
• Направа на идеен и работен проект за “ ПЪРВОМАЙ - СВИЛЕНГРАД, км 202+300.00 - км 298+800.00" ФАЗА 2 в участъка 202+300 до 253+700 от първа жп. линията по обект „ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ ПЛОВДИВ – СВИЛЕНГРАД, КОРИДОРИ ІV И ІХ’’, за строителя - фирма АСТАЛДИ.
- Стойност на договора за строителство: 68 000 000 евро.
- Край на строителството с разрешение за ползване: 9 ноември 2011.
- 29.26км единична жп линия за скорост 160-200км/ч.
• Изготвяне на технически проект за изместване на съществуваща жп. линия и направа на нова за скорост 160-200км/ч в участъка Генерал Тодоров – Кулата от км 199+500 до км 206+000 от обект: АМ „СТРУМА”, Лот 4 САНДАНСКИ – КУЛАТА от км 423+500 до км 438+500, Участък от км 433+500 до км 438+500.
Изготвяне на идеен и работен проект за жп.линия ПЛОВДИВ-СВИЛЕНГРАД ФАЗА 3 “Свиленград – Капитан Андреево” , за строителя - фирма "ОХЛ ЖС" АД.
- Стойност на договора за строителство: 69 999 666 евро.
- Край на строителството с разрешение за ползване: 10 октомври 2012.
- 17км единична жп линия за скорост 160-200км/ч.
• Проект за индустриален коловоз в ПИ с ндефикационен № 72624.610.11 собственост на„Трансинс Индъстри” АД в междугарието „Добрич – Добрич север”.
• Направа на работни проекти за 6 пътни надлеза в участъка на жп линия Крумово-Първомай , за строителя - фирма Терна.
• Изготвяне на идейни проекти на жп линия в участъка от гара Радомир - гара Кюстендил – гара Гюешево обхваща 6-та главна железопътна линия, лежаща на VІІІ – ми жп коридор.
• Изготвяне на идейни проекти на гара Червен Бряг.
• Изготвяне на идейни проекти за реконструкция на жп линията околу спирка Хумата в междугарието Кунино-Червен Бряг
• Технически проект за рехабилитация на участъка Кунино –Ясен от “Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Мездра - Горна Оряховица в България”.
• Технически проект за рехабилитация на участъка Плевен–Бутово от “Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Мездра - Горна Оряховица в България”.
Изготвяне на идейни проекти на жп линия в участъка от гара Радомир - гара Кюстендил – гара Гюешево обхваща 6-та главна железопътна линия, лежаща на VІІІ – ми жп коридор.
• Проект за вертикална планировка - Подобряване на условията на градската среда в община Никопол, чрез благоустрояване и паркоустрояване на площадните и паркови пространства в селата Асеново, Дебово, Жернов, Въбел, Любеново, Лозица, Новачене и Санадиново, Община Никопол.
• Проект за вертикална планировка и пътна част - Регионален център за отпадъци - гр. Плевен.


• Изготвяне на технически и работени проекти за жп.линия ПЛОВДИВ-СВИЛЕНГРАД ФАЗА 3 “Свиленград – Капитан Андреево” , за строителя - фирма "ОХЛ ЖС" АД.
• Идеен проект „Реконструкция и рехабилитация на Път PVN 2122, /ІІІ-304, Бацова махала-Новачене/,Санадиново-Граница общ.(Никопол-Белене), Петокладенци- Граница общ.(Белене-Левски), -Стежерово/ІІІ-3002
• Идеен проект за основен пътен достъп до ветрогенераторен парк „Звездец”
• Работен проект за рехабилитация на ул. Борис Димовски № (8-12) - кв. Манастирски ливади, гр. София
• Транспортно – комуникационен план към ПУП-ПЗ за осигуряване на транспортен достъп от околовръстен път Шумен (Път I-7 от републиканската пътна мрежа) при км. 119+737
• Транспортно – комуникационен план и идеен проект на пътна част за обект „Пътен достъп до оранжерия в ПИ № 83510.204.30 - месността Чалъка” гр. Шумен
• Проект за шумозаглушителна стена на надлез ''Владимир Павлов" на път I-9(E-87) при км. 238+125 гр. Бургас.
• Възстановяване на съществуващи рибарници в землището на село Реселец. Проекти: Път за достъп, конструктивна част за рибарниците, сграда за обслужване, водочерпене, диги и хидр. Съоръжения.
• Изготвяне на доклади за оценка на съответствие на обект “Възстановяване на жп коловоз на Челопеч-Майнинг ООД”. Изграждане на гара и коловозно развитие, с дължина 1000м.
• Изготвяне на анализ за шумовия фон от ветрогенераторен парк при с.Стъргел.
• „Изготвяне на идейни и окончателни проекти за реконструкция на пространства в гр.Кърджали по обособени позиции”.
- Реконструкция на пространствата пред сградата на поликлиниката и бл.”Рили” и тротоарите по ул.”Екзарх Йосиф” с обхват на кръстовището при бул.”Тракия” до това с ул.”Стефан Караджа” и прилежащите им терени по плана на гр.Кърджали”.
- Реконструкция на пространствата пред входовете на болницата и на парк „Простор” и тротоарите по бул.”Беломорски” с обхват от кръстовището при ул.”Чернобузов” до това с ул.”Стадионска” и прилежащите им терени по плана на гр,Кърджали.
• Изготвяне на идейни проекти за реконструкция на улици и кръстовища в гр. Пловдив:
- “Пробив на водна палата” - Транспортен възел на две нива за връзка на бул. “Цар Борис III Обединител” и бул. “Марица - юг”.
- Реконструкция и рехабилитация на бул.”Руски”.
• Идейни и технически проекти за реконструкция и рехабилитация на улици в гр.Троян:
- Проект за реконструкция на улица от ОТ 907-910-911-912-834 по регулационният план на гр. Троян.
- Проект за реконструкция на улица „Хан Аспарух“ от ОТ 120 до ОТ 158 по регулационният план на гр. Троян.
- Проект за строителството на „Пътна връзка ПСОВ - с. Врабево, Община Троян.
• Аварийно укрепване на насип от км 153+360 до км 153+560 в междугарието Черниче – Пейо Яворов”
• Работен проект за изместване на жп линия в участъка Генерал Тодоров - Кулата от км 198+654.913 до км 200+850 част от обект “АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА” ЛОТ 4 „САНДАНСКИ – КУЛАТА“, у-к от км 423+500 до км 438+500”.
• Упражняване на строителен надзор и изготвяне на окончателния доклад и техническия паспорт на строежа на обект “Възстановяване на жп коловоз на Челопеч-Майнинг ООД”. Изграждане на гара и коловозно развитие, с дължина 1000м.
• Изготвяне на работни проекти за реконструкция на улици и кръстовища в гр. Пловдив:
- “Пробив на водна палата” - Транспортен възел на две нива за връзка на бул. “Цар Борис III Обединител” и бул. “Марица - юг”.
- Реконструкция и рехабилитация на бул.”Руски”.

• Технически мениджър за обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември”, към консултанта Консорциум „НЕТ-ИКю-УИГ”.

- Идеен проект за жп линията в участъка гара София - гара Елин Пелин (22 km ).
- Идеен проект за жп линията в участъка гара Елин Пелин - гара Септември (74 644 km ).
- Консултантски услуги по задача „Координация на подготовката на технически проекти и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите за проект: „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: железопътни участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември”.

• „ЖЕЛЕЗОПЪТНА СПИРКА ЧЕЛОПЕЧ НА КМ 75+741.55 ОТ ЖП ЛИНИЯ №3 ИЛИЯНЦИ-КАРЛОВО-ТУЛОВО-ДЪБОВО-ЗИМНИЦА - ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕРОНИ С ДЪЛЖИНА 200М И ПОДЛЕЗ“ с изпълнител "ИНФРА ПРО КОНСУЛТ" ООД

“ИЗРАБОТВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНИ МРЕЖИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД” с изпълнител "ИНФРА ПРО КОНСУЛТ" ООД : Реконструкция на ул. ”Антим I” и пл. ”Славейков”, ул. ”Иван Вазов ” в гр. Полски Тръмбеш”, ул. ”Л. Каравелов” и в гр. Полски Тръмбеш”, ул. ”РИЛА” в гр. Полски Тръмбеш”, ул. ”ТРАКИЯ” в гр. Полски Тръмбеш”, улица от о.т.105 до о.т.67 и от о.т.160 и 202 до о.т.162 с. Страхилово, улица от о.т.42-10м до о.т.122, и о.т.121-5м до о.т.180 +10 м с. Раданово, улица от о.т.248-5м до о.т.316 -10 м с. П. Каравелово, улица от о.т.27 до о.т.44 с. Масларево, улица о.т.47 до 101а и от о.т.64 до о.т.97 с. Орловец, улица от о.т.23-10м до о.т.29 с. Павел, улица от о.т.46 до от 143а +50м с. П. Сеновец,  улица от о.т.13 до о.т.52 с. Климентово.
 

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ В IV – МИКРО РАЙОН, И ДРУГИ СЪГЛАСНО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2014 Г. НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД.” с изпълнител "ИНФРА ПРО КОНСУЛТ" ООД ' част от ДЗЗД “ДВН ИНФРА” :

Работен проект за благоустрояване на ул. "Здраве" в IV микрорайон гр. Благоевград по части пътна, пътни съоръжения и улично осветление,  ул. "Роден край" в участък от ул. "Ветрен", ул. "Руен" до ул. "Черно море" в IV микрорайон гр. Благоевград по всички части,  ул. "Възрожденска" в участък от ул. "Ветрен" до тупика в IV микрорайон гр. Благоевград по всички части, ул. "Стойо Филипов" в IV микрорайон гр. Благоевград по всички части, ул. "Витоша" в IV микрорайон гр. Благоевград по части пътна, пътни съоръжения и улично осветление, ул. "Вардар" в IV микрорайон гр. Благоевград по части пътна, пътни съоръжения и улично осветление, ул. "Брод" в IV микрорайон гр. Благоевград по части пътна, пътни съоръжения и улично осветление, ул. "Ветрен" в IV микрорайон гр. Благоевград в участъка от ул. "Славянска" до ул. "Дойран" по части пътна, пътни съоръжения и улично осветление, ул. "Листопад" в IV микрорайон гр. Благоевград по части пътна, пътни съоръжения и улично осветление, ул. "Вяра" в IV микрорайон гр. Благоевград по части пътна, пътни съоръжения и улично осветление, улица от О.Т. 67 до О.Т. 319 в IV микрорайон гр. Благоевград по части пътна, пътни съоръжения и улично осветление,  улица от О.Т. 34 - О.Т. 69 - О.Т. 71 - О.Т. 87 до О.Т. 96 с. Логодаж по части пътна, В и К и улично осветление,  ул. "Яне Сандански" с. Покровник в участъка от О.Т. 31, О.Т. 28 до О.Т. 23 по всички части, ул. "Марица" гр. Благоевград по части В и К, пътна, Ел и улично осветление, Работен проект за ремонт на водопровода с минерална вода за Закрит плувен басейн в гр. Благоевград
 

• ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП И ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК: „СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР”, ЗА ПРОЕКТ: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ „СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР” - ЧАСТ ОТ ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА с Консорциум “Нет-Италфер-ИКюИ”.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНАТА СКОРОСТ В МЕЖДУГАРИЕТО КУРИЛО - РЕБРОВО, ПЪТ № 2 ОТ КМ 13+294 ДО КМ 23+632 С ДЪЛЖИНА 10 338 М, С ПРИЛЕЖАЩИ ГАРИ: ГАРА КУРИЛО - Т.П. 2 С ДЪЛЖИНА 980 М И ПРИЛЕЖАЩИ СТРЕЛКИ № 8, 10, 14, 9 И 3, МЕЖДУ СТРЕЛКИ № 10 И № 14 С ДЪЛЖИНА 46 М, КАКТО И МЕЖДУ СТРЕЛКИ № 3 И № 9 С ДЪЛЖИНА 22 М И ГАРА РЕБРОВО - Т.П 2 С ДЪЛЖИНА 891 М И ПРИЛЕЖАЩИ СТРЕЛКИ № 1 И 2”.

• „МЕХАНИЗИРАНО ПОДНОВЯВАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ ОТ КМ. 41+165 ДО КМ. 47+379 В МЕЖДУГАРИЕТО БАТАНОВЦИ – РАДОМИР ТЕКУЩ ПЪТ № 1 С ДЪЛЖИНА 6214 м. 2-РИ И 3-ТИ КОЛОВОЗИ В ГАРА БАТАНОВЦИ С ДЪЛЖИНИ 649 И 572 м. ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ МЕЖДУ СТРЕЛКИ №№ 3 И 5 А С ДЪЛЖИНА 462 м И МЕЖДУ №№ 3А И 5А С ДЪЛЖИНА 10.70 м С ОБЩА ДЪЛЖИНА 7909.70 м. И СРЕДЕН РЕМОНТ НА СТРЕЛКИ С №№ 3 А И 5 А В ГАРА БАТАНОВЦИ ПО 5-ТА ЖП ЛИНИЯ

• Изготвяне на инвестиционен проект и съставяне на технически паспорт на обект: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕРОНИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ЖП ЛИНИЯТА ПРИ СПИРКА ТОВАРНА ГАРА РУСЕ".

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВТОРИ, ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ ПЕРОНИ ЖП ГАРА НОВА ЗАГОРА“.
 

 

 


 

 

 

Научни и академични длъжности

от 2005 асистент в УАСГ-София, кат. "Железници"

от 2008 старши асистент в УАСГ-София, кат. "Железници"

от 2010 главен асистент в УАСГ-София, кат. "Железници"

от 2015 асистент в УАСГ-София, кат. "Железници"

от 2018 главен асистент в УАСГ-София, кат. "Железници"

Други длъжности и дейности

Управител на фирма "ИНФРА ПРО КОНСУЛТ" ООД, фирма специализирана в разработването на инфраструктурни проекти.

 

Друга информация

Студентски сървър за продуктите на BENTLEY,

За регистрация на студентите в Студентския сървър:

http://apps.bentley.com/studentserver/home/index

се използва следния код за учащи в УАСГ:

School Code: pONFOA2nhzDjZK90ao94N1oUsQDdqITQuhmOscURYXWQuu1cOuaVqQ==

За повече информация може да погледнете в документите

BENTLEY - Be Careers 2013 BG.pdf
BENTLEY - STUDENT Server BG.pdf

прикачени по-долу на страницата ми.

Учебни материали

Курсови задачи и задания
Общ курс по ЖС - Задания ССС №(001-050)
Задания по ЖС за ССС - 2020

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(051-100)
Задания по ЖС за ССС - 2020

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(100-150)
Задания по ЖС за ССС - 2020

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(151-200)
Задания по ЖС за ССС - 2020


Правила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща

ИнформацияФото галерия

 • Не-добра нивелета!
 • Не-добра основа!
 • Висока температура
 • Слаба земна основа
 • Резултат от запушване на водосток с недостатъчни размери..
 • Дилатационно устройство
 • Контра релси при мост
 • Устройство за омасляване.
 • Вагоноизхвъргачка
 • Бретел
 • Английска стрелка
 • ЗОП-Земна основна площадка (80MPa)
 • ОП-Основна площадка (120MPa)
 • ЖП Кантар
 • Пътеки за потдържащия персонал
 • Кофраж за траверси
 • Нарязване на отделните траверси
 • Армировка на траверси
 • Пешеходен прелез
 • Траверси със скрепления
 • Наклоноуказател
 • Релси
 • Подмяна на горно строене
 • Висока температура
 • Отводнителни канавки тип
 • Защитна стена от габиони
 • Отводнителни улеи при пешеходни подлези
 • Рампа за хора в неравностойно положение
 • Склапящ се перон.
 • Снегонавяване
 • Шумозащитна стена с прозрачни панели - Бургас
 • Защитна мрежа за птица на АМ
 • Траверси B91
 • Полагане на горното строене на място
 • Добаластиране
 • Гъвкава дренажна тръба
 • Ревизионна шахта за дренажа
 • Строителства на предпазно съоръжение при пресичане на въжена линия

Хоби

-----------------------------------------------------------------------------------------------------