Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Владимир Попов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Железници

гл.ас. д-р инж. Владимир Попов
Кабинет Б 750
Приемно време

Приемно време и изпити:

Петък 13:15

* /проверете за промени в приемното време преди да дойдете/

 

Телефон 9635245/576
E-mail vpopov.fte@gmail.com

Лекционни курсове

"CAD в конструктивното инженерство" - Курс за използване на CAD програми в транспортното проектиране

Проектиране на ЖП линии

Образование

 • 1991 – 1995 Строителен Техникум "Христо Ботев" (СТХБ) - специалност "Архитектура и строителство" - строителен техник
 • 1995 – 2001 Университет по Архитектура Строителство и Геодезия (УАСГ) “строителен инженер по транспортно строителство – железопътно строителство”,(магистър)

Езици

Английски, Руски

Научни интереси

Проектиране и строителство на жп линии.
Реконструкция и рехабилитация на жп линии.
Проектиране, рехабилитация и реконструкция на автомобилни пътища.
Горно строене на железния път .
Железопътни гари.
Експлоатация на жп линии.
Геодезически измервания за линейни обекти.
Шенаж и репераж.
Изготвяне на доклади за оценка на съответствие.
Упражняване на строителен надзор.

Проектиране на трамвайни линии.

Проектиране на трасе, профил и релсов път на метрополитен.

Членство

 • ЧЛЕН НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (КИИП) - СОФИЯ СЕКЦИЯ "ТРАНСПОРТНА"
 • Член на Национално сдружение общество на инженерите по железен път (НСОИЖП)
 • ЧЛЕН НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА УАСГ ОТ 2011г. ДО 2020г.

 

 

Участие в научно-изследователски проекти

 

 

Участие в проектиране и строителство

ПРОЕКТИ В КОИТО СЪМ ВЗЕЛ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО, КАТО РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ, ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ, СЪТРУДНИК, ЕКСПЕРТ И ДР, КАТО ЧАСТ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕКИПИ, САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ С ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА "ИНФРА ПРО КОНСУЛТ" ООД.

• Проект за подновяване на ЖП линия г.Тракия – г.Скутаре и изготвяне на постоянен репераж
• Проектиране и изпълнение на Реконструкция и подновяване коловозите на г.Радомир
• Геодезичен контрол на изпълнението на долното строене при подновяване на ЖП линия в участъка гара Вакарел до гара Веринско.
• Проектиране на механизирано подновяване на ЖП линия г.Батановци – г.Радомир.
• Оптимизация на проект на ЖП линия Мездра – Струпец , Струпец – Роман , Роман – Кунино. Отводнителни съоръжения, нивелети. Шенаж и репераж.
• Проектиране на едноколовозна железопътна връзка от ОИ на СОИ бл.7 и 8 към съществуващо жп коловозно развитие на ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 – ЕАД.
• Заснемане и изготвяне на екзекутиви на сгради. Изготвяне на 3D модел и трасиране на остъклени фасади. София-Бул.България, бул.Витоша, Хотели на Слънчев Бряг.
• Изготвяне на чертежи на гари по пета жп.линия.: г.Черниче, г.Генерал Тодоров, г.Кресна, г.Кулата, , г.Пеьо Яворов, г.Сандански, г.Симитли, г.Струмяни.
• Работен проект за нов ж.п.коловоз на “Темира” ООД. Вертикална планировка и пътна част.


• Изготвяне на технически проект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ-СВИЛЕНГРАД - ТУРСКА / ГРЪЦКА ГРАНИЦА И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТРАСЕТО ЗА СКОРОСТ 160км/ч(200км/ч). Проектиране и оптимизация на идейния вариант - 160км. магистрална ж.п.линия. Оптимизиране и направа на идейни проекти на жп.гари за скорост 160км/ч. (200км/ч.): г.Катуница, г.Поповица, г.Първомай, г.Димитровград, г.Симеоновград, г.Харманли, г.Любимец, гранична г.Свиленград, г.Капитан Андреево. Направа на идейни проекти на 20 спирки, проекти на четири разделни поста. Идейни проекти за пътни надлези.
• Оптимизация по ос и ниво на междугарие Драгоман – Калотина (граница) от първа ж.п. линия км.42+215 до км.56+800.
• Проект за “Рехабилитация на автомобилни пътища по направление Раднево – Стара Загора”
Път-50 041 от км 3+000,00 до км 14+680,00; Път-57 008 от км 3+900,00 до км 9+258,13; Път-57 012 от км 0+000,00 до км 3+188,88; Улица в с.Знаменосец от км 0+000,00 до км 0+399,98; Път-57 014 от км 0+000,00 до км 1+981,54; Улица в гр.Раднево от км 0+000,00 до км 0+556,03; Път-57 004 от км 0+000,00 до км 7+363,67; Включително геодезично заснемане и геометрична нивелация на съществуващата настилка.
• Изготвяне на “Идеен проект за временни-строителни пътища при яз. “Цанков камък”. Път-12 L= 184,143 m; Път-13-1 L= 885,319 m; Път-13-2 L= 1 901,237 m.
• Изготвяне на технологични планове и линейни план графици за извършване на строителството на магистрална жп.линия ПЛОВДИВ-СВИЛЕНГРАД. Извършване на консултантски услуги за подготовка на тръжна документация.
• Изготвяне на проект за товаро-разтоварни коловози на предприятие за производство на “YTONG” гр.Добрич. Направа на полигон и заснемане на терена. Изготвяне на идеен проект за товарен коловоз. Изготвяне на работен проект за товарен коловоз. Връзка със съществуващата гара и жп.линии.
• Работни Проекти за аварийни ремонти по втора жп.линия:
- км 331+522 гара Асеново – отводнителна система и диги при км 339+800 to км 340+100 (Асеново - Славяново). Укрепване на свлачище.
- Км 341+150 - отводнителна система и укрепване на свлачище.
- Км 359+300 – село Светлен - отводнителна система, направа на 3D модел и реконструкция на жп. мост.
- Попово – Направа на 3D модел и реконструкция на жп. мост.
• Работни Проекти за аварийни ремонти по четвърта жп.линия:
- км 141+500 – Дебелец-Соколово: отводнителна система и укрепване на свлачище.
- км 153+050 – село Ганчовец: отводнителна система.
- км 158+000 – гара Дряново: отводнителна система и укрепване на свлачище.
- от км 162+000 до км 165+000: отводнителна система и укрепване на свлачище.
- км 166+000 – гара Царева Ливада: отводнителна система.
• Работни проекти по 24-та жп линия - Укрепване на свлачище на откоса на земния насип, изграждане на част от банкета от км38+200 до км 38+500 в междугарието Морава – Левски.
• Ремонт на пътен участък "IV-60047 с.Ветрен - с.Сливето.
• Разработване на работен проект за безбаластов коловоз намиращ се в циментовия завод “Златна Панега”.
• Проучване и изработване на работен проект за укрепване на свлачище на ул."Христо Ботев", с.Глогово, общ. Тетевен
• Проучване и изработване на работен проект за укрепване на свлачище на ул."Христо Кърпачев", с.Глогово, общ. Тетевен
• Направа на идеен и работен проект за ФАЗА 1 „КРУМОВО – ПЪРВОМАЙ, км 164+575.00 – км 202+300.00” от първа жп. линията по обект „ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ ПЛОВДИВ – СВИЛЕНГРАД, КОРИДОРИ ІV И ІХ’’, за строителя - фирма ТЕРНА.
- Стойност на договора за строителство: 99 792 441 евро.
- Край на строителството с разрешение за ползване: 31 декември 2011.
- 37.7км от които 20км двойна жп линия за скорост 160-200км/ч.
• Разработване на идейни проекти за обект „ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ – СОФИЯ” в сътрудничество с Фейбър Монсел. Част железопътна, част конструктивна (контейнерна площадка), част пътна.
Разработване на технически проекти за обект „ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ – СОФИЯ” в сътрудничество с Фейбър Монсел.Част железопътна, част конструктивна (контейнерна площадка), част пътна.
• Изготвяне на идеен проект за изместване на съществуваща жп. линия и направа на нова за скорост 160-200км/ч в участъка Генерал Тодоров – Кулата от км 199+500 до км 206+000 от обект: АМ „СТРУМА”, Лот 4 САНДАНСКИ – КУЛАТА от км 423+500 до км 438+500, Участък от км 433+500 до км 438+500.
• Извършване на геодезически замервания за направа на проект за рехабилитация и частична реконструкция по обект “Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Мездра - Горна Оряховица в България”. Направа на 3D модел на терена и линията. Консорциум със „TRANS EL Engineering SP”, “SUDOP PRAHA a.s.”, “GETINSA”, “SYSTRA”.
• Направа на идеен и работен проект за “ ПЪРВОМАЙ - СВИЛЕНГРАД, км 202+300.00 - км 298+800.00" ФАЗА 2 в участъка 202+300 до 253+700 от първа жп. линията по обект „ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ ПЛОВДИВ – СВИЛЕНГРАД, КОРИДОРИ ІV И ІХ’’, за строителя - фирма АСТАЛДИ.
- Стойност на договора за строителство: 68 000 000 евро.
- Край на строителството с разрешение за ползване: 9 ноември 2011.
- 29.26км единична жп линия за скорост 160-200км/ч.
• Изготвяне на технически проект за изместване на съществуваща жп. линия и направа на нова за скорост 160-200км/ч в участъка Генерал Тодоров – Кулата от км 199+500 до км 206+000 от обект: АМ „СТРУМА”, Лот 4 САНДАНСКИ – КУЛАТА от км 423+500 до км 438+500, Участък от км 433+500 до км 438+500.
Изготвяне на идеен и работен проект за жп.линия ПЛОВДИВ-СВИЛЕНГРАД ФАЗА 3 “Свиленград – Капитан Андреево” , за строителя - фирма "ОХЛ ЖС" АД.
- Стойност на договора за строителство: 69 999 666 евро.
- Край на строителството с разрешение за ползване: 10 октомври 2012.
- 17км единична жп линия за скорост 160-200км/ч.
• Проект за индустриален коловоз в ПИ с ндефикационен № 72624.610.11 собственост на„Трансинс Индъстри” АД в междугарието „Добрич – Добрич север”.
• Направа на работни проекти за 6 пътни надлеза в участъка на жп линия Крумово-Първомай , за строителя - фирма Терна.
• Изготвяне на идейни проекти на жп линия в участъка от гара Радомир - гара Кюстендил – гара Гюешево обхваща 6-та главна железопътна линия, лежаща на VІІІ – ми жп коридор.
• Изготвяне на идейни проекти на гара Червен Бряг.
• Изготвяне на идейни проекти за реконструкция на жп линията околу спирка Хумата в междугарието Кунино-Червен Бряг
• Технически проект за рехабилитация на участъка Кунино –Ясен от “Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Мездра - Горна Оряховица в България”.
• Технически проект за рехабилитация на участъка Плевен–Бутово от “Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Мездра - Горна Оряховица в България”.
Изготвяне на идейни проекти на жп линия в участъка от гара Радомир - гара Кюстендил – гара Гюешево обхваща 6-та главна железопътна линия, лежаща на VІІІ – ми жп коридор.
• Проект за вертикална планировка - Подобряване на условията на градската среда в община Никопол, чрез благоустрояване и паркоустрояване на площадните и паркови пространства в селата Асеново, Дебово, Жернов, Въбел, Любеново, Лозица, Новачене и Санадиново, Община Никопол.
• Проект за вертикална планировка и пътна част - Регионален център за отпадъци - гр. Плевен.


• Изготвяне на технически и работени проекти за жп.линия ПЛОВДИВ-СВИЛЕНГРАД ФАЗА 3 “Свиленград – Капитан Андреево” , за строителя - фирма "ОХЛ ЖС" АД.
• Идеен проект „Реконструкция и рехабилитация на Път PVN 2122, /ІІІ-304, Бацова махала-Новачене/,Санадиново-Граница общ.(Никопол-Белене), Петокладенци- Граница общ.(Белене-Левски), -Стежерово/ІІІ-3002
• Идеен проект за основен пътен достъп до ветрогенераторен парк „Звездец”
• Работен проект за рехабилитация на ул. Борис Димовски № (8-12) - кв. Манастирски ливади, гр. София
• Транспортно – комуникационен план към ПУП-ПЗ за осигуряване на транспортен достъп от околовръстен път Шумен (Път I-7 от републиканската пътна мрежа) при км. 119+737
• Транспортно – комуникационен план и идеен проект на пътна част за обект „Пътен достъп до оранжерия в ПИ № 83510.204.30 - месността Чалъка” гр. Шумен
• Проект за шумозаглушителна стена на надлез ''Владимир Павлов" на път I-9(E-87) при км. 238+125 гр. Бургас.
• Възстановяване на съществуващи рибарници в землището на село Реселец. Проекти: Път за достъп, конструктивна част за рибарниците, сграда за обслужване, водочерпене, диги и хидр. Съоръжения.
• Изготвяне на доклади за оценка на съответствие на обект “Възстановяване на жп коловоз на Челопеч-Майнинг ООД”. Изграждане на гара и коловозно развитие, с дължина 1000м.
• Изготвяне на анализ за шумовия фон от ветрогенераторен парк при с.Стъргел.
• „Изготвяне на идейни и окончателни проекти за реконструкция на пространства в гр.Кърджали по обособени позиции”.
- Реконструкция на пространствата пред сградата на поликлиниката и бл.”Рили” и тротоарите по ул.”Екзарх Йосиф” с обхват на кръстовището при бул.”Тракия” до това с ул.”Стефан Караджа” и прилежащите им терени по плана на гр.Кърджали”.
- Реконструкция на пространствата пред входовете на болницата и на парк „Простор” и тротоарите по бул.”Беломорски” с обхват от кръстовището при ул.”Чернобузов” до това с ул.”Стадионска” и прилежащите им терени по плана на гр,Кърджали.
• Изготвяне на идейни проекти за реконструкция на улици и кръстовища в гр. Пловдив:
- “Пробив на водна палата” - Транспортен възел на две нива за връзка на бул. “Цар Борис III Обединител” и бул. “Марица - юг”.
- Реконструкция и рехабилитация на бул.”Руски”.
• Идейни и технически проекти за реконструкция и рехабилитация на улици в гр.Троян:
- Проект за реконструкция на улица от ОТ 907-910-911-912-834 по регулационният план на гр. Троян.
- Проект за реконструкция на улица „Хан Аспарух“ от ОТ 120 до ОТ 158 по регулационният план на гр. Троян.
- Проект за строителството на „Пътна връзка ПСОВ - с. Врабево, Община Троян.
• Аварийно укрепване на насип от км 153+360 до км 153+560 в междугарието Черниче – Пейо Яворов”
• Работен проект за изместване на жп линия в участъка Генерал Тодоров - Кулата от км 198+654.913 до км 200+850 част от обект “АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА” ЛОТ 4 „САНДАНСКИ – КУЛАТА“, у-к от км 423+500 до км 438+500”.
• Упражняване на строителен надзор и изготвяне на окончателния доклад и техническия паспорт на строежа на обект “Възстановяване на жп коловоз на Челопеч-Майнинг ООД”. Изграждане на гара и коловозно развитие, с дължина 1000м.
• Изготвяне на работни проекти за реконструкция на улици и кръстовища в гр. Пловдив:
- “Пробив на водна палата” - Транспортен възел на две нива за връзка на бул. “Цар Борис III Обединител” и бул. “Марица - юг”.
- Реконструкция и рехабилитация на бул.”Руски”.

• Технически мениджър за обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември”, към консултанта Консорциум „НЕТ-ИКю-УИГ”.

- Идеен проект за жп линията в участъка гара София - гара Елин Пелин (22 km ).
- Идеен проект за жп линията в участъка гара Елин Пелин - гара Септември (74 644 km ).
- Консултантски услуги по задача „Координация на подготовката на технически проекти и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите за проект: „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: железопътни участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември”.

• „ЖЕЛЕЗОПЪТНА СПИРКА ЧЕЛОПЕЧ НА КМ 75+741.55 ОТ ЖП ЛИНИЯ №3 ИЛИЯНЦИ-КАРЛОВО-ТУЛОВО-ДЪБОВО-ЗИМНИЦА - ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕРОНИ С ДЪЛЖИНА 200М И ПОДЛЕЗ“ с изпълнител "ИНФРА ПРО КОНСУЛТ" ООД

“ИЗРАБОТВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНИ МРЕЖИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД” с изпълнител "ИНФРА ПРО КОНСУЛТ" ООД : Реконструкция на ул. ”Антим I” и пл. ”Славейков”, ул. ”Иван Вазов ” в гр. Полски Тръмбеш”, ул. ”Л. Каравелов” и в гр. Полски Тръмбеш”, ул. ”РИЛА” в гр. Полски Тръмбеш”, ул. ”ТРАКИЯ” в гр. Полски Тръмбеш”, улица от о.т.105 до о.т.67 и от о.т.160 и 202 до о.т.162 с. Страхилово, улица от о.т.42-10м до о.т.122, и о.т.121-5м до о.т.180 +10 м с. Раданово, улица от о.т.248-5м до о.т.316 -10 м с. П. Каравелово, улица от о.т.27 до о.т.44 с. Масларево, улица о.т.47 до 101а и от о.т.64 до о.т.97 с. Орловец, улица от о.т.23-10м до о.т.29 с. Павел, улица от о.т.46 до от 143а +50м с. П. Сеновец,  улица от о.т.13 до о.т.52 с. Климентово.
 

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ В IV – МИКРО РАЙОН, И ДРУГИ СЪГЛАСНО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2014 Г. НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД.” с изпълнител "ИНФРА ПРО КОНСУЛТ" ООД ' част от ДЗЗД “ДВН ИНФРА” :

Работен проект за благоустрояване на ул. "Здраве" в IV микрорайон гр. Благоевград по части пътна, пътни съоръжения и улично осветление,  ул. "Роден край" в участък от ул. "Ветрен", ул. "Руен" до ул. "Черно море" в IV микрорайон гр. Благоевград по всички части,  ул. "Възрожденска" в участък от ул. "Ветрен" до тупика в IV микрорайон гр. Благоевград по всички части, ул. "Стойо Филипов" в IV микрорайон гр. Благоевград по всички части, ул. "Витоша" в IV микрорайон гр. Благоевград по части пътна, пътни съоръжения и улично осветление, ул. "Вардар" в IV микрорайон гр. Благоевград по части пътна, пътни съоръжения и улично осветление, ул. "Брод" в IV микрорайон гр. Благоевград по части пътна, пътни съоръжения и улично осветление, ул. "Ветрен" в IV микрорайон гр. Благоевград в участъка от ул. "Славянска" до ул. "Дойран" по части пътна, пътни съоръжения и улично осветление, ул. "Листопад" в IV микрорайон гр. Благоевград по части пътна, пътни съоръжения и улично осветление, ул. "Вяра" в IV микрорайон гр. Благоевград по части пътна, пътни съоръжения и улично осветление, улица от О.Т. 67 до О.Т. 319 в IV микрорайон гр. Благоевград по части пътна, пътни съоръжения и улично осветление,  улица от О.Т. 34 - О.Т. 69 - О.Т. 71 - О.Т. 87 до О.Т. 96 с. Логодаж по части пътна, В и К и улично осветление,  ул. "Яне Сандански" с. Покровник в участъка от О.Т. 31, О.Т. 28 до О.Т. 23 по всички части, ул. "Марица" гр. Благоевград по части В и К, пътна, Ел и улично осветление, Работен проект за ремонт на водопровода с минерална вода за Закрит плувен басейн в гр. Благоевград
 

• ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП И ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК: „СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР”, ЗА ПРОЕКТ: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ „СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР” - ЧАСТ ОТ ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА с Консорциум “Нет-Италфер-ИКюИ”.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНАТА СКОРОСТ В МЕЖДУГАРИЕТО КУРИЛО - РЕБРОВО, ПЪТ № 2 ОТ КМ 13+294 ДО КМ 23+632 С ДЪЛЖИНА 10 338 М, С ПРИЛЕЖАЩИ ГАРИ: ГАРА КУРИЛО - Т.П. 2 С ДЪЛЖИНА 980 М И ПРИЛЕЖАЩИ СТРЕЛКИ № 8, 10, 14, 9 И 3, МЕЖДУ СТРЕЛКИ № 10 И № 14 С ДЪЛЖИНА 46 М, КАКТО И МЕЖДУ СТРЕЛКИ № 3 И № 9 С ДЪЛЖИНА 22 М И ГАРА РЕБРОВО - Т.П 2 С ДЪЛЖИНА 891 М И ПРИЛЕЖАЩИ СТРЕЛКИ № 1 И 2”.

• „МЕХАНИЗИРАНО ПОДНОВЯВАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ ОТ КМ. 41+165 ДО КМ. 47+379 В МЕЖДУГАРИЕТО БАТАНОВЦИ – РАДОМИР ТЕКУЩ ПЪТ № 1 С ДЪЛЖИНА 6214 м. 2-РИ И 3-ТИ КОЛОВОЗИ В ГАРА БАТАНОВЦИ С ДЪЛЖИНИ 649 И 572 м. ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ МЕЖДУ СТРЕЛКИ №№ 3 И 5 А С ДЪЛЖИНА 462 м И МЕЖДУ №№ 3А И 5А С ДЪЛЖИНА 10.70 м С ОБЩА ДЪЛЖИНА 7909.70 м. И СРЕДЕН РЕМОНТ НА СТРЕЛКИ С №№ 3 А И 5 А В ГАРА БАТАНОВЦИ ПО 5-ТА ЖП ЛИНИЯ

• Изготвяне на инвестиционен проект и съставяне на технически паспорт на обект: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕРОНИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ЖП ЛИНИЯТА ПРИ СПИРКА ТОВАРНА ГАРА РУСЕ".

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВТОРИ, ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ ПЕРОНИ ЖП ГАРА НОВА ЗАГОРА“.
 

 

 


 

 

 

Научни и академични длъжности

от 2005 асистент в УАСГ-София, кат. "Железници"

от 2008 старши асистент в УАСГ-София, кат. "Железници"

от 2010 главен асистент в УАСГ-София, кат. "Железници"

от 2015 асистент в УАСГ-София, кат. "Железници"

от 2018 главен асистент в УАСГ-София, кат. "Железници"

Други длъжности и дейности

Управител на фирма "ИНФРА ПРО КОНСУЛТ" ООД, фирма специализирана в разработването на инфраструктурни проекти.

 

Друга информация

Студентски сървър за продуктите на BENTLEY,

За регистрация на студентите в Студентския сървър:

http://apps.bentley.com/studentserver/home/index

се използва следния код за учащи в УАСГ:

School Code: pONFOA2nhzDjZK90ao94N1oUsQDdqITQuhmOscURYXWQuu1cOuaVqQ==

За повече информация може да погледнете в документите

BENTLEY - Be Careers 2013 BG.pdf
BENTLEY - STUDENT Server BG.pdf

прикачени по-долу на страницата ми.

Учебни материалиКурсови задачи и задания
Общ курс по ЖС - Задания ССС №(001-020)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(021-040)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(041-060)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(061-080)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(081-100)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(101-120)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(121-140)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(141-166)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(200-215) AOE
Задания по ЖС за ССС AOE - 2022

Геодезия - Задания 2022
Карти със задания

Геодезия - Задания 2023
Карти със задания

Правила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща

ИнформацияФото галерия

 • Дилатационно устройство
 • Контра релси при мост
 • Устройство за омасляване.
 • Вагоноизхвъргачка
 • Бретел
 • Английска стрелка
 • ЗОП-Земна основна площадка (80MPa)
 • ОП-Основна площадка (120MPa)
 • ЖП Кантар
 • Кофраж за траверси
 • Нарязване на отделните траверси
 • Армировка на траверси
 • Пешеходен прелез
 • Траверси със скрепления
 • Наклоноуказател
 • Релси
 • Подмяна на горно строене
 • Отводнителни канавки тип
 • Защитна стена от габиони
 • Отводнителни улеи при пешеходни подлези
 • Рампа за хора в неравностойно положение
 • Склапящ се перон.
 • Шумозащитна стена с прозрачни панели - Бургас
 • Защитна мрежа за птица на АМ
 • Траверси B91
 • Полагане на горното строене на място
 • Добаластиране
 • Гъвкава дренажна тръба
 • Ревизионна шахта за дренажа
 • Строителства на предпазно съоръжение при пресичане на въжена линия

Хоби

-----------------------------------------------------------------------------------------------------