Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Иванка Каменова

Геодезически факултет, Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти

гл.ас. д-р инж. Иванка Каменова
Кабинет Р324
Приемно време

16.09.2022 г. (петък) от 10.00 ч. е поправителната датата за изпит по "Принципи на оценяване" и ОНИ. Изпитът ще се проведе присъствено в зала 115 Б. 

Допускат се само студенти, заверили поне една седмица преди изпита всички упражнения и заявили желанието си за изпитване на имейл ivkamen@abv.bg също една седмица преди датата. На изпита да се носят: листа за писане, папка със заверените упражнения, таблици, формули за стойност на парите във времето и калкулатор.

 За дистанционен контакт:

Електронна поща

 

 

 

 

E-mail ivkamen@abv.bg
Семейно положение омъжена, един син
Постъпил в УАСГ 2004

Лекционни курсове

"Оценка на недвижими имоти" и "Приложни оценки" за студентите от специалност "Геодезия", ІV курс и V курс;

"Принципи на оценяване"  и "Оценка на недвижими имоти" за студентите от специалност "Устройство и управление на земи и имоти", ІІІ и IV курс.

 

 

Образование

Магистър, специалност "Земеустройство", УАСГ;

Доктор, научна специалност "Земеустройство (вкл.кадастър и оценка на недвижими имоти)", УАСГ.

Езици

Руски език, Немски език, Английски език

Научни интереси

Оценка на недвижими имоти, Устройство на земеделски територии

Научни и академични длъжности

главен асистент

Друга информация

Сертифициран оценител по оценителски правоспособности:

Недвижими имоти;

Земеделски земи и трайни насаждения.

 

Правила за заверка