Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Иванка Каменова

Геодезически факултет, Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти

гл.ас. д-р инж. Иванка Каменова
Кабинет Р324
Приемно време

Дата за изпит по "Принципи на оценяване" - 14.06.2024 г. (петък) от 11 ч. в 416 зала. 

На изпита да се носят заверените упражнения, схеми, таблици за стойност на парите във времето и калкулатор. 

 

За дистанционен контакт:

Електронна поща

 

 

 

E-mail kamenova_fgs@uacg.bg
Семейно положение омъжена, един син
Постъпил в УАСГ 2004

Лекционни курсове

"Оценка на недвижими имоти" и "Приложни оценки" за студентите от специалност "Геодезия", ІV курс и V курс;

"Принципи на оценяване"  и "Оценка на недвижими имоти" за студентите от специалност "Устройство и управление на земи и имоти", ІІІ и IV курс.

 

 

Образование

Магистър, специалност "Земеустройство", УАСГ;

Доктор, научна специалност "Земеустройство (вкл.кадастър и оценка на недвижими имоти)", УАСГ.

Езици

Немски език, Руски език, Английски език

Научни интереси

Оценка на недвижими имоти, Устройство на земеделски територии

Научни и академични длъжности

главен асистент

Друга информация

Сертифициран оценител по оценителски правоспособности:

Недвижими имоти;

Земеделски земи и трайни насаждения.

 

Правила за заверка