Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Индустриални сгради / Преподаватели /

проф. д-р арх. Йордан Радев

Архитектурен факултет, Катедра Индустриални сгради - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р арх. Йордан Радев
Кабинет А705,
Приемно време

 каб. 705 корп.А, втнорник 14.30-15.30

Телефон +359 2 9635245/365,
E-mail y.v.radev@gmail.com
Уебсайт www.uacg.bg
Място и дата на раждане гр. София 1946г.
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1975

Лекционни курсове

•Лектор по основна учебна дисциплина към архитектурния факултет

лектор по основна учебна дисциплина “Енергоефективна архитектура и човешкото здраве” - А4 и Ръководител и лектор по избираема учебна дисциплина за А4,5 “Енергоефективно поведение на сгради"  към Архитектурния факултет,   лектор по избираема учебна дисциплина “Арх. норми и похвати” към Строителния факултет на УАСГ ССС3; •Лектор по основна учебна дисциплина към строителен факултет  “Архитекттура на промишлените и граждански сгради” - англоезично обучение ССС2 и "Еразмус" студенти" ЕнЕфект поведение на сградите" 

Упражнения (корекции) Промишлени сгради А5 и ЕнЕфект "Поведение" на сградите "ЕNSI Key Number" симулация

 

 

Образование

висше,УАСГ-1972 г.,Архитектура-Магистър, Доктор(PhD) - 1991,"Архитектура на сградите за производство"

Езици

Английски, Руски и Немски

Професионални умения

Архитект, проектантски, организаторски, научни, музикални

Научни интереси

 •  "Архитектура на Малки и средни предприятия" - Планиране и проектиране архитектурата на териториална и сградна организация ;
 • Ревитализация на междублоковите пространства на едропанелните комплекси
 • Недвижими имоти
 • Природа и околна среда
 • Енергоефективна архитектура и човешкото здраве"

Научна дейност

 •  

Членство

 •  

Участие в научно-изследователски проекти

 •  

Участие в проектиране и строителство

Професионален опит: Дата от (месец/година):

 •  

 

Участие в международни проекти

 •  2012 г.

Научни и академични длъжности

 • Доктор по "Архитектура на промишлените сгради и територии", Член на КАБ;
 • Професор,бивш Ръководител катедра "Промишлени и аграрни сгради - Арх. ф-тет на УАСГ" и Директор на ЦНИИП- УАСГ

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 •  

Публикации

 •  

Друга информация

•лиценз на UNDP за преподаване и работа с Норвежката програма за оценка на Енергийната ефективност на сгради – “Метод на ключовите стойности”2003 г.

Хоби

Фотография, музика и макетиране