Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Индустриални сгради / Преподаватели /

ас. арх. Валери Ценов

Архитектурен факултет, Катедра Индустриални сгради - Хоноруван преподавател

ас. арх. Валери Ценов
Кабинет А704
Приемно време вторник и четвъртък 14 - 16 ч.
Телефон 9635245/397
E-mail vits_far@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 1990

Образование

- Висш институт по архитектура и строителство, София октомври 1979 - Юли 1984 Образователна степен: Магистър архитект

Езици

руски

Членство

- Член на Съюза на Архитектите в България - Член на Камарата на Архитектите в България

Участие в проектиране и строителство

1. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ : - Реконструкция и разширение на автосалон и автосервиз на “СОФИЯ АУТО” АД , бул. Ботевградско шосе , гр. София ,РЗП – 6000 кв.м , поетапно проектиране на 4 подобекта 2006 - 2009г. , строителство 2006 - 2009г, в експлоатация. Възложител : „СОФИЯ АУТО” АД - Логистичен център на „ ГОПЕТ – ТРАНС” ООД , Казичане, РЗП 5000 кв.м проектиран 2008г, в експлоатация. 2. ТЪРГОВСКИ СГРАДИ : - Двуетажен търговски център с магазин БИЛЛА в гр. Велико Търново , ЗП -1519 кв.м, РЗП = 5690 кв.м, проектиране 2009г , в строеж. Възложител – „ЕВРОПА МХ” ООД - Преустройство и реконструкция на търговски център за БИЛЛА – МАРКЕТ , гр. Харманли, РЗП = 1250 кв.м , проектиране 2008г , в експлоатация. Възложител – „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ” ЕООД - Преустройство на търговска сграда за БИЛЛА МАРКЕТ – ж.к.”Младост 4” , гр. София, РЗП = 1320 кв.м , проектиране 2008г. , в експлоатация. Възложител – „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ” ЕООД - Преустройство на търговски обекти за БИЛЛА в кв. Аспарухово, гр. Варна РЗП =1240 кв.м и ж.к. Възраждане , гр. Варна РЗП = 1758 кв.м.Проектиране 2009г , единия в експлоатация , другия в процес на строителство. Като подизпълнител на фирма “ Емил Крумов & Ко “ ЕООД в проектиране по част “ Архитектурна “ , за обекти : - Нови самостоятелни сгради за БИЛЛА – МАРКЕТ в Силистра , Казанлък, Ст. Загора . РЗП 1500 – 1800 кв.м,Проектиране 2007,2008,2009г. Всички са в експлоатация. 3. ХОТЕЛИ : - „Триетажен апартаментен хотел – гр. Бяла” , РЗП = 1775 кв.м проектиране 2007, в ксплоатация. Възложител : “ АНДРЕЕВ – ИНВЕСТ “ ООД , гр. Варна 4. АДМИНИСТРАТИВНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ : - Четири етажна жилищна сграда и комлекс редови жилищни сгради в Бояна , РЗП 5000 кв.м, проектиране 2008г , в строеж. Възложител – “АММ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. - Комплекс за отдих „Ермисленд” , гр. Априлци , с хотел и 40 самостоятелни жилищни сгради за отдих , обща РЗП – около 14 000 кв.м, в процес на проектиране. Възложител – „ЕРМИ” ООД , гр.София. - Административна сграда на 7 етажа, ж.к. „Дружба 1” , РЗП 7200 кв.м , проектиране 2008-2009г , в строеж .Възложител „КОРЕЛАНА”ЕООД , гр.София. - Реконструкция и преустройство на Финансови центрове и филиали на банка. ДСК – в гр.Русе , гр. Търговище , гр. Видин , гр. Варна , гр. Велико Търново и София. Проектиране 2007 – 2009г. Повечето от тях са в експлоатация , а други – в процес на изпълнение.

Научни и академични длъжности

главен асистент