Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Преподаватели /

проф. д-р арх. Стефчо Димитров

Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р арх. Стефчо Димитров
Кабинет А1007
Телефон 9635245/677;9635245/501
E-mail sdimitrov_far@uacg.bg