Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Индустриални сгради / Преподаватели /

проф. д-р арх. Екатерина Сентова

Архитектурен факултет, Катедра Индустриални сгради

проф. д-р арх. Екатерина Сентова
Кабинет А705
Приемно време

Приемно време за индивидуални консултации за летен семестър 2023/2024, каб.705:
четвъртък - 13.00 -14.15 ч.
След предварително съгласуване на посочения мейл може да се уточни и друго приемно време за индивидуални консултации.

E-mail ksentova_far@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 1987

Лекционни курсове

Специлизиран курс по Индустриални сгради, Архитектурен факултет 

"Устойчива архитектура на сградите", избираем лекционен курс за студенти от спец.Архитектура, IX сем.

"Архитектура"  за спец.ССС, Строителен факултет, "Устойчива архитектура на сградите", избираем курс за спец.УПС, магистърска програма, Строителен факултет

 

"Архитектура" за спец.УУЗИ, Геодезически факултет