Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Индустриални сгради / Преподаватели /

проф. д-р арх. Екатерина Сентова

Архитектурен факултет, Катедра Индустриални сгради

проф. д-р арх. Екатерина Сентова
Кабинет А719
Приемно време

Приемно време за индивидуални консултации за летен семестър 2020/2021, каб.704:
вторник - 11.30 -13.30 ч.
четвъртък - 13.30 -15.30 ч.
След предварително съгласуване на посочения мейл може да се уточни и друго приемно време за индивидуални консултации.

Телефон 9635245/459
E-mail ksentova_far@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 1987