Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Индустриални сгради / Преподаватели /

гл.ас. д-р арх. Иво Недялков

Архитектурен факултет, Катедра Индустриални сгради

гл.ас. д-р арх. Иво Недялков
Кабинет А718
Приемно време

Понеделник 12-14

Сряда 14-16

Телефон 9635245/771
E-mail ivonedyalkov2@gmail.com
Място и дата на раждане гр. Габрово
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 2000

Лекционни курсове

В периода от 2000 г. (последователно като асистент, старши асистент и главен асистент):

Упражнения
"Индустриални сгради - I проект" - специалност "Архитектура", III-ти курс
"Индустриални сгради - II проект" - специалност "Архитектура", IV-ти курс
"Информатика в архитектурата - I част" - специалност "Архитектура", II-ри курс
"Архитектура" - специалност "ССС", II-ри курс


Лекции
"Архитектура" - специалност "ССС", II-ри курс
"Индустриални сгради - специализиран курс" - специалност "Архитектура", V-ти курс
ръководство на дипломанти и рецензиране на дипломни проекти към катедра "Индустриални сгради"

други дисциплини заведени към катедра "Индустриални сгради", АФ, УАСГ

Образование

07.1985-06.1990  Строителен техникум “Хр. Ботев”- гр.София.Общ успех /5.72/.

09.1990-01.1996  Студент в Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия. Дипломиран магистър архитект с общ успех Отличен /5.55/. Награда на Съюз на Архетектите в България за най-добър дипломен проект по Градоустройство.

2014 год. - научна степен "доктор", УАСГ, София

Езици

Английски, Руски

Професионални умения

• Проектиране в областта на регионалното планиране, ландшафтната архитектура и градоустройството;

• Проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради;

• Проектиране на представителни интериорни пространства в жилищни и обществени сгради;

• Изработване на макети на жилищни, обществени и промишлени сгради, в това число и на новия летищен комплекс в гр. София;

• Дизайн и изработка в колектив на УАСГ на архитектурни и градоустройствени макети в това число макет на Дунав мост ІІ за официална церемония по подписване на междуправителствена спогодба за изграждането му, макет на Туркменистан с проект за изграждане на транснационален напоителен канал;

• Журиране в архитектурни конкурси.

Членство

КАБ

САБ

Участие в научно-изследователски проекти

 “Планировъчна и пространствена организация на малките и средни предприятия (МСП) – хармонизация с европейските стандарти“ (в колектив с ръководител доц. д-р арх.Й.РАДЕВ) ; ЦНИП при УАСГ, дог. № БН 3/2001, частично финансиран от университетския бюджет за наука;

Участие в проектиране и строителство

Проектиране на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, обществени сгради, производствени сгради и интериори. 

Участие в международни проекти

ЛЯТНА ШКОЛА ПО АРХИТЕКТУРА с преподаватели и студенти от България и Сърбия като преподавател, с. Мирково 2017 - България, с. Сенокос 2018 - Сърбия, с. Челопеч 2019 - България, с. Чавдар 2021 - България, с. Поганово 2022 - Сърбия

Публикации

3. MEDIA PARKS - FORMATION AND DEVELOPMENT, Zbornik radova sa Kongresa DIMK I SIGP 2022,XXVIII CONGRESS DIMK AND IX CONGRESS SIGP WITH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RESEARCHING AND APPLICATION OF CONTEMPORARY ACHIEVEMENTS IN CIVIL ENGINEERING IN THE FIELD OF MATERIALS AND STRUCTURES
Divcibare, October 19-21, 2022, стр. 453

2. МЕДИЙНИТЕ ПАРКОВЕ КАТО СИСТЕМИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, Годишник на УАСГ, Том 49, Брой 1, София, 2016, с. 103 (ISSN 1310-814X)

1. ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕДИЙНИТЕ ПАРКОВЕ, Годишник на УАСГ, Том 49, Брой 1, София, 2016, с. 93 (ISSN 1310-814x)

Фото галерия

  • Созопол-Буджака
  • Лозенец-Ваканционно селище
  • Лозенец-Ваканционно селище
  • Walltopia - Конкурс
  • Монтевидео
  • Маестро Кънев
  • Панчарево

Хоби

 Рисуване, Музика