Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Мариела Милачкова

Строителен факултет, Катедра Организация и икономика на строителството

гл.ас. д-р инж. Мариела Милачкова
Кабинет Б1034
Телефон +359889335182
E-mail mmilachkova_fce@uacg.bg
Място и дата на раждане гр. София
Семейно положение омъжена
Постъпил в УАСГ 2008

Лекционни курсове

 

 

 • "Организация и управление на строителството" за студенти V курс. специалност ССС
 • "Мениджмънт" за студенти V курс. специалност ССС
 • "Предприемачество" за студенти от специалност ССС Vкурс и ІІІ курс  специалност "Управление на строителството"
 • "Управление на строителната фирма" за студенти IV курс специалност "Управление на строителството"
 • "Фирмено управление, маркетинг и професионална реализация" за студенти V курс специалност ЛАЛГ, Архитектурен факултет

 

 

Образование

от 1991 до 1996г.  УАСГ, специалност "Промишлено и гражданско строителство"(ПГС/ССС)

Езици

 • Английски език
 • Руски език

Научни интереси

 • Организация и управление на строителството
 • Бизнес стратегии, стратегическо поведение и конкурентни предимства на фирмите
 • Организационно структурно развитие и усъвършенстване на управленската структура на строителните фирми
 • Мениджмънт и Маркетинг
 • Предприемачество

 

Научни и академични длъжности

 •  м. Септември 2007г.  Асистент в Катедра "Организация и икономика на строителството"
 • м. Май 2015г.  Доктор в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Организация и управление на производството (строителството).
 • м. Декември 2015г. Главен асистент към Катедра "Организация и икономика на строителството".

Публикации

 

 

Конспекти

Учебни материали

Курсови задачи и задания