Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Преподаватели /

доц. д-р инж. Весела Филипова

Факултет по транспортно строителство, Катедра Пътища и транспортни съоръжения - Хоноруван преподавател

доц. д-р инж. Весела Филипова
Кабинет 729
Приемно време

сряда, 18.01. - 13:30

вторник, 31.01. - 11:00

четвъртък, 9.02. - 13:00

Телефон 9635245/ JSM 0888671512
E-mail vesela_filipova@abv.bg
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

Лекции по "Проектиране на летища", "Транспортни системи и съоръжения", "Пътно транспортно строителство", "Обем и съдържание на проект и тръжна документация", "Норматимни документи в транспортното строителство"

Упражнения по:

"Проектиране на летища"

"Поддържане и реконструкция на пътища"

лабораторни упражнения по "Строителство на пътища"

Образование

Висш институт по архитектура и строителство 1979 - 1984 Магистър по Пътно строителство

1984 - 1999 - инженер-технолог в Централна лаборатория по пътища и мостове към ГУП

1993–1999 - научен сътрудник ІІ степен - Централна лаборатория по пътища и мостове към  

                         Изпълнителна агенция “Пътища”

1999 – 2006 - научен сътрудник І степен - Централна лаборатория по пътища и мостове към

                         Изпълнителна агенция “Пътища”

Доктор от 2007 г.

Езици

английски и руски език

Професионални умения

Висока квалификация като пътен инженер с опит от 1984г. в областта на пътните конструкции и асфалтови смеси.

Участва в:

• изготвянето на общи технически спесификации: Спесификация 2000-ГУП, „Регенериране на асфалтови смеси на място”, „Горещи асфалтове смеси, произведени на асфалтова база”;

• изготвяне на технически задания за проектиране и рехабилитация на пътища по програми Транзитни пътища I и II;

• изготвяне на технико-икономически анализи за избор на износващи пластове;

• изготвяне на технологични проекти за рехабилитация на пътища по програми Транзитни пътища I и II;

• изготвяне на Ръководство за оразмеряване на асфалтови настилки;

• хармонизирането на българската нормативна база с европейската в областта на изпитване на материали за пътни настилки;

• има богат опит в контрола и изпитването на минерални материали и асфалтови смеси по БДС, ASTM, AASHTO, BS, EN, DIN;

• резидентски екип като контрол на асфалтовите работи на Лот 11 1997 – 1999 г.;

• оразмеряване на асфалтови и бетонни настилки;

• технико-икономически анализ на обходен път на гр. Монтана.

Публикации

Публикации:

 • УПАП, Раздел ІІІ Конструктивни елементи на пътя, Част 3 Оразмеряване на асфалтови пътни конструкции, колектив, 1993 г;
 • Методика за оценка остатъчния живот на съществуващите настилки и проектиране на усилването на слабо натоварени пътища от нисък клас, сп. “Пътища” бр. 3, 1998 г;
 • Два метода за оразмеряване на асфалтови пътни настилки, сп. “Пътища” бр. 1, 1998 г
 • Високомодулни асфалтови смеси, сп. “Пътища” бр. 3, 1999 г;
 • Ръководство за оразмеряване на асфалтови настилки – четири алтернативни метода, сп. “Пътища” бр. 6, 1999 г;
 • Нов метод за проектиране състава на асфалтовите смеси и методи за изпитване, сп. “Пътища” бр. 5, 2001 г;
 • Оценка на ефекта от използването на полимермодифициран битум върху поведението на асфалтовите смеси в лабораторни условия, сп. “Пътища” бр. 5, 2002 г;
 • Ръководство за оразмеряване на асфалтови настилки, колектив, 2003 г;
 • Влияние на хидратната вар като добавка към асфалтовите смеси, колектив, сп. “Пътища” бр. 2 и 3, 2005 г;
 • Определяне на оразмерителните стойности на модулите на еластичност на асфалтовите смеси, сп. “Пътища” бр. 4, 2006 г;
 • Лабораторни изследвания за приложение на полимермодифицирани битуми и конвенционални битуми при производство но високомодулни асфалтови смеси, сп. „Пътища” бр. 1, 2008 г.;
 • Сравнение на изискванията към асфалтовите смеси в серията европейски стандарти EN 13108 с тези в БДС 4132 и техническа спесификация 2007, Семинар „Практическо прилагане на европейските стандарти в областта на гражданското и пътното строителство” 07 и 08.02.2008 г.;
 • Сравнение на изискванията към асфалтовите смеси в серията европейски стандарти EN 13108 с тези в БДС 4132 и техническа спесификация 2009 и разработването на национални приложения за асфалтови смеси, Конференция на УАСГ 2009 г.;
 • Национални приложения към серията хармонизирани европейски стандарти БДС EN 13108 – новости в терминологията, изискванията към съставните материали и асфалтовите смеси, Семинар на СПИК април 2010 г.;
 • Оразмеряване на асфалтови настилки по методите на ICAO. Сравняване на резултатите, с участието на инж. Ст. Букиков, сп. „Индекс Пътища” 2010 г.;
 • Методът "Въртящ се уплътнител " вече и в българия, проф. д-р Х. Гайего Медина, инж. М. МариянаІИванова, доц. д-р инж. В. Филипова, сп. Транспортно строителство&Инфраструктура бр. 2 май-юли 2013 г.