Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Преподаватели /

доц. д-р инж. Иван Дойков

Строителен факултет, Катедра Строителни материали и изолации

доц. д-р инж. Иван Дойков
Кабинет 740
Приемно време

26.01.2023 / 7:55 - 8:25

E-mail idoykov_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

Поправителна зата за АФ и ГФ - 14.02.2023 - з.51 - 9:00

Изпитни дати за АФ

Арх.1 - 03.02.2023 - з.51 - 9:00

Арх.2 - 01.02.2023 - з.51 - 9:00

Арх.3 - 30.01.2023 - з.51 - 9:00

Арх.4 - 06.02.2023 - з.51 - 9:00

Изпитни дати за ГФ

УУЗИ - 23.01.2023 - з.51 - 9:00

Публикации


Учебни материали


Скални материали
Иван Дойков

Данни за АКЗ
Иван Дойков

Други