Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Преподаватели /

проф. д-р инж. Спас Памукчиев

Строителен факултет, Катедра Масивни конструкции - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Спас Памукчиев
Телефон 9635245/
E-mail pamukchiev_fce@uacg.bg