Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Преподаватели /

ас. инж. Даниела Георгиева

Строителен факултет, Катедра Автоматизация на инженерния труд

ас. инж. Даниела Георгиева
Кабинет Б6
Приемно време

Учебна 2023/2024 година:

Летен семестър:
- Четвъртък - от 12 до 14 ч., зала 511, ет. 5.
- Петък - от 14 до 16 ч., зала 511, ет. 5

E-mail gdani_fce@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2001

Образование

Магистър - Строителен инженер ПГС (ССС) – конструктор, УАСГ – София, 1998 г.

Членство

от 2005 г. : Член на КИИП, РК София-град