Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Преподаватели /

ас. инж. Марин Дончев

Факултет по транспортно строителство, Катедра Пътища и транспортни съоръжения

ас. инж. Марин Дончев
Кабинет Б730
Приемно време

Приемно време за студентите в поправителната сесия от 07.09.2021 г.

 

Вторник - 18:00 до 19:00 часа 

Четвъртък - 18:00 до 19:00 часа

 

Приемното време в поправителната сесия ще се провежа с предварително записване от студентите на посочения тук e-mail адрес, най-късно 1 ден преди обявените по-горе часове! Възможни са консултации във време различно от посоченото, но само с предварителна уговорка и при насъбрали се достатъчен брой студенти. По време на консултациите се спазват стриктно наложените мерки за безопасност във връзка с covid 19.

E-mail marin_sd@abv.bg
Постъпил в УАСГ 2009

Образование

УАСГ - София - Транспортно строителство

Vienna University of Technology - Vienna UT Civil Engineering - Civil Engineering 

Езици

Немски език

Английски език

Научни интереси

Проектиране и строителство и поддържане на автомобилни пътища, улици и транспортни съоръжения

Членство

ЧЛЕН НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (КИИП) - СОФИЯ ОБЛАСТ -  СЕКЦИЯ "ТРАНСПОРТНO СТРОИТЕЛСТВО"
 

ЧЛЕНСТВО В БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ (ББАПБ)

Научни и академични длъжности

от 2009 асистент в УАСГ-София, кат. "Пътища"
 

Учебни материали