Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Марин Дончев

Факултет по транспортно строителство, Катедра Пътища и транспортни съоръжения

гл.ас. д-р инж. Марин Дончев
Кабинет Б730
Приемно време

Приемно време за студентите от всички специалности в каб. 730Б в Четвъртък от 15:00 часа, само с предварително записване на посочения e-mail!

E-mail mdonchev_fte@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2009

Образование

УАСГ - София - Транспортно строителство

Vienna University of Technology - Vienna UT Civil Engineering - Civil Engineering 

Езици

Немски език

Английски език

Научни интереси

Проектиране и строителство и поддържане на автомобилни пътища, улици, аеродруми и транспортни съоръжения

Членство

ЧЛЕН НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (КИИП) - СОФИЯ ОБЛАСТ -  СЕКЦИЯ "ТРАНСПОРТНO СТРОИТЕЛСТВО"
 

ЧЛЕНСТВО В БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ (ББАПБ)

Научни и академични длъжности

от 2009 асистент в УАСГ-София, кат. "Пътища"
 

Учебни материали


Други