Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Георги Пеков

Строителен факултет, Катедра Строителна механика

гл.ас. д-р инж. Георги Пеков
Кабинет 434
Приемно време

| Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък |

|                        |    14:00    |             |      16:00       |            |

E-mail vasilev_fce@uacg.bg

Образование

2018 - Магистър, специалност "Изчислителна математика и математическо моделиране", СУ-ФМИ

2014 - Доктор, научна специалност "Строителна механика, съпротивление на материалите"

2008 - Магистър, специалност "Строителство на сгради и съоръжения", УАСГ-СФ

Езици

Английски - ниво B2

Руски - ниво B1

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Soil-Structure Interation, Elastodynamics, Poroelasticity, Nanomechanics

Друга информация