Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Преподаватели /

гл.ас. д-р мат. Магдалина Узунова

Факултет по транспортно строителство, Катедра Математика

гл.ас. д-р мат. Магдалина Узунова
Кабинет 426 Р
Приемно време

Приемното време за заверка на семестъра

11.01.2021 г.(понеделник) от 12:00 ч. до 14:00 ч. каб. 426 Р
13.01.2021 г. (сряда) от 12:00 ч. до 14:00 ч. каб. 426 Р
15.01.2021 г. (петък) от 12:00 ч. до 14:00 ч. каб. 426 Р

 

E-mail magi.uzunova@abv.bg
Постъпил в УАСГ 2010

Образование

висше

Езици

немски език-писмено и говоримо