Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Преподаватели /

д-р инж. Красимир Делов

Строителен факултет, Катедра Строителни материали и изолации - Хоноруван преподавател

д-р инж. Красимир Делов
E-mail delov_fce@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2005