Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Преподаватели /

инж. Симеон Бояджиев

Ректорат, Катедра - Ръководител

Строителен факултет, Катедра Строителни материали и изолации - Инженер поддръжка

инж. Симеон Бояджиев
Кабинет 113
Приемно време

 09.01.2023 г. - от 9:30 до 10:30

10.01.2023 г. - от 9:00 до 10:00

11.01.2023 г. - от 9:00 до 10:00

12.01.2023 - от 9:00 до 10:00

13.01.2023 - от 9:00 до 10:00

E-mail sboyadjiev_fce@uacg.bg
Уебсайт sbojadjiev@yahoo.com
Място и дата на раждане гр.София

Образование

Магистър инженер "Хидротехнически съоръжения"

Членство

КИИП 

БДГЯ

Участие в научно-изследователски проекти

Възстановяване на бетонни и стоманобетонни конструкции под вода

Учебни материали

Курсови задачи и задания

Други

Информация