Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Рисуване и моделиране / Преподаватели /

гл.ас. д-р Йордан Леков

Архитектурен факултет, Катедра Рисуване и моделиране

гл.ас. д-р Йордан Леков
Кабинет А1103
Телефон 9635245/296
E-mail ylekov_far@uacg.bg
Място и дата на раждане гр. Враца 02.03.1965
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1998

Образование

висше

Езици

руски, английски

Членство

Член на СБХ, секция "Скулптура"