Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Structural Mechanics / Teaching Staff /

Eng. Неделчо Ганчовски

Faculty of Structural Engineering, Department Structural Mechanics - P.H.D. Student

Eng. Неделчо Ганчовски

Others

Представяне на проект за дисертационен труд
АНАЛИЗ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЧРЕЗ ФУНКЦИОНАЛНО МОДЕЛИРАНЕ В ОБЛАЧНА ИЗЧИСЛИТЕЛНА СРЕДА