Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Technology of Architecture / Teaching Staff /

Assoc. Prof. Dr. Arch. Angel Maznikov

Faculty of Architecture, Department Technology of Architecture

Assoc. Prof. Dr. Arch. Angel Maznikov
Office Room A707
Phone 9635245/599
E-mail arinteh@mail.bg

Examination rules

Information

указания
указания за приложението на наредбата за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с провеждането на учебните практики по „архитектурни конструкции” и „сградостроителство”.