Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Railway Construction / Teaching Staff /

Prof. Dr. Eng. Milcho Lepoev

Faculty of Transportation Engineering, Department Railway Construction

Prof. Dr. Eng. Milcho Lepoev
Office Room B751
Phone 9635245/647 gsm: 0888 738934
E-mail mlepoev_fte@uacg.bg
Marital Status married

BooksРазвитие на вагонния парк
Проф. д-р инж. Йордан Тасев

Others

Ръководство за разработване на учебен проект по ж.п. строителство
Доц. д-р инж. Зл. Денчева, доц. д-р инж. М. Лепоев, гл. ас. инж. С. Пишмиров, ас. инж. Вл. Попов

Ръководство за разработване на учебен проект по ж.п. строителство 2013г.
Доц. д-р инж. Зл. Денчева, доц. д-р инж. М. Лепоев, гл. ас. инж. С. Пишмиров, ас. инж. Вл. Попов