Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Teaching Staff /

Assoc. Prof. Dr. Eng. Vatyu Tanev

Faculty of Structural Engineering, Department Steel, Timber and Plastic Structures

Assoc. Prof. Dr. Eng. Vatyu Tanev
Office Room 741
Student Hours Winter's semester for the educational 2016/2017 year. Monday from 11h to 12h.
Phone +359 878 458 930; +359 2 860 66 44
Fax +359 2 860 66 44
E-mail Tanev_fce@uacg.bg
Website www.uacg.bg
Marital Status married with one children
Year Started 2006

Publications

Chapter_0
Дисертационна работа Глава 0 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapret_1.pdf
Дисертационна работа Глава 1

Chapter_2.pdf
Дисертационна работа Глава 2 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapter_3.pdf
Дисертационна работа Глава 3 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapter_4.pdf
Дисертационна работа Глава 0 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapret_5_1
Дисертационна работа Глава 0 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapter_5_II
Дисертационна работа Глава 5_II / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapter_6
Дисертационна работа Глава 6 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Conspects

Study materials

Others

Презентация-1
Дървесината като стоителен материал. Добри практики.

Презентация-2
Проектиране за пожарни въздействия. Настояща нормативна уредба и постановки на Еврокод. Практически примери.

Изчисления-3
Изчисляване на греди и колони от дървесина за пожарни въздействия.

Information

Photo Gallery

  • Ферми от конструктивна дървесина
  • Сложен пространствен възел
  • Пространствена конструкция от линейни и дъгообразни елементи.
  • Монтаж на долен пояс на ферма. Съединение със едностранни зъбчати дюбели.
  • Монтаж на долен пояс на ферма. Съединение със едностранни зъбчати дюбели.