Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Дисциплини /

Проектиране и строителство на железопътни линии

Проектиране и строителство на железопътни линии

        Дисциплината "Проектиране и строителство на железопътни линии 1 и 2 ч." дава знания на студените от специалността “Транспортно строителство” , специализация “Железопътно строителство” относно устройството, развитието и стопанското значение на железопътния транспорт. Студентите изучават: теглителните изчисления; устройство на трасето в план и надлъжен профил; проектиране и трасиране на железопътни линии; икономически и технически проучвания и сравнение на вариантни трасета; основни технологии и схеми прилагани при строителство на железопътни линии. След завършване на курса по "Проектиране и строителство на жп линии 1 и 2 ч.", студентът може самостоятелно и в колектив, да решава задачи от проектирането и строителството на нови и реконструкцията на съществуващи железопътни линии.

       АНОТАЦИЯ

       Дисциплината "Проектиране и строителство на жп линии 1 и 2 ч." е основна, профилираща за специалността „Транспортно строителство”, специализация „Железопътно строителство”. Тя запознава студентите с развитието, устройството и стопанското значение на железопътния транспорт. Основни раздели на съдържанието са: теглителните изчисления и елементи на взаимодействието между железния път и подвижния жп състав; устройството на трасето и релсовите нишки; проектирането и трасирането на жп линии; икономически проучвания и обосновки на решенията; строителство на железопътни линии.
       Курсовият проект включва основни въпроси от проучването и проектирането на жп трасетата и съоръженията към тях, сравнението на железопътни варианти както и въпроси от построяването.
       Получените познания са ориентирани към подготовката на строителни инженери по железопътно строителство, които да могат самостоятелно, творчески и на съвременно техническо равнище да решават задачи от проектирането и строителството на нови и реконструкцията на съществуващи железопътни линии.
 

Конспекти

Проектиране и строителство на жп линии
проф. д-р инж. Стойо Тодоров

Учебни материали
Курсови задачи и заданияПравила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща