Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Дисциплини /

Железопътно строителство

Железопътно строителство
Специалност
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Железници
Водещ преподавател гл.ас. д-р инж. Цветан Благоев

Дисциплината „Пътища и Железници“ за специалност "Хидростроитевство", специализация "Хидро-техническо строителство" дава знания за: устройството в план и профил на железния път; основните методи за проектиране, строителство и трасиране на жп линии; основните технологии и схеми, прилагани при строителството на жп линии.

       АНОТАЦИЯ

       Целта на дисциплината „Пътища и Железници“ е да даде на студентите от специалността "Хидростроитевство", специализация "Хидро-техническо строителство" основни знания за проектирането и строителството на автомобилни и железни пътища. Разделът проектиране запознава студентите с трасировъчните елементи на пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил, хоризонтални криви, преходни криви, надлъжни наклони, вертикални криви и други и начините за определянето им. Разделът строителство обхваща конструктивните елементи на пътя като инженерно съоръжение, настилки, окопи, земни работи, оразмеряването и изпълнението им при пътното строителство и устройство на железопътното горно и долно строене, жп съоръжения и гари при железопътното строителство.
        Подробно се разглежда устройството на пристанищни гари с проектиране на районна група и коловозно развитие. Разгледан е също така и въпроса с фериботните комплекси, в частност Варна – Иличовк.
        Преподаваният материал е в тясна връзка с нуждите на инженера по ХТС в практиката, за приложението на хидротехническите работи при проектиране и строителство на пътни и железопътни обекти.
 

Конспекти


Учебни материали
Курсови задачи и задания

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(001-020)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(021-040)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(041-060)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(061-080)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(081-100)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(121-140)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(141-166)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(200-215) AOE
Задания по ЖС за ССС AOE - 2022

Правила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща