Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Дисциплини /

Инженерна геодезия

Инженерна геодезия

Курсът има за цел да даде необходимите знания и умения на студентите от Строителния факултет, свързани с геодезическите дейности при проучване, проектиране, трасиране, изграждане, изследване и експлоатация на сгради и строителни съоръжения. С придобитите основни знания студентите, като бъдещи строителни инженери ще могат да осъществяват управление и контрол на строително-монтажни работи.

Курсови задачи и задания
Други