Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Дисциплини /

Прецизни инженерно - геодезически работи

Прецизни инженерно - геодезически работи
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Приложна геодезия
Водещ преподавател гл.ас. Иван Деянов

В дисциплината се изучават специфични високоточни инженерно-геодезически работи, извършвани при изграждане на уникални строителни обекти и съоръжения и изследване на техните деформации. Разглеждат се необходимите за тази цел геодезически инструменти, методи за измерване и обработка на резултатите от тях. След завършване на курса на обучение студентите ще притежават необходимите знания за извършване на прецизни геодезически работи при строителството на комплексни строителни обекти и монтаж на прецизно технологично оборудване.