Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Обществени науки / Дисциплини /

Инженерна етика

Инженерна етика

Студентите могат да усвоят механизмите на възникване на морала и ценностните рамки на нормативната му система. Придобива се умението да се идентифицира теорията на инженерната проблематика в моралното общуване. Усвоява се умението да се анализират проблемите на професионалната етика в инженерната дейност – моралната отговорност в строителния бизнес, доверието като морален ресурс в бизнесотношенията, корпоративната лоялност и конформизмът, етическите аспекти в рекламата, бизнес етикет и културна идентичност, етикет и социална отговорност в консултантската дейност и др. Курсът изгражда тип поведение, хармонично с модела на съвременен специалист с успешна професионална и социална реализация.