Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Дисциплини /

Стоманени мостове

Стоманени мостове
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател проф. д-р инж. Енчо Дулевски

Успешно завършилите курса на обучение ще могат да проектират главни носещи системи на стоманените мостове от следните видове: Пълностенни греди: просто подпряни, непрекъснати, комбинирани, кутиеобразни; Прътови греди: просто подпряни, непрекъснати. Те ще са запознати с главните конструктивни особености, начина на монтаж и поведението на мостове от следните видове: Дъгови системи; Рамкови системи; Вантови системи; Висящи системи. Те ще могат да проектират елементите на пътните конструкции, на пространствените връзки, на преходните конструкции за дилатационни фуги и лагеруването.

Книги