Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Интегрирано управление на крайбрежни зони

Интегрирано управление на крайбрежни зони
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател проф. д-р арх. Веселина Троева
Забележка (курсова работа 50% изпит 50%)

Дисциплината запознава студентите с теорията и практиката на интегрирано управление на крайбрежни зони. Тя изгражда умения за съчетаване на различните политики и създава отношение към опазване на природните и културните ценности. Чрез изследването на примери от добрата световна и европейска практика и сравнението й с българската се правят изводи за бъдещото развитие и опазване на българското крайбрежие