Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Глобализация и урбанистично развитие

Глобализация и урбанистично развитие
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател проф. д-р арх. Александър Александров
Забележка (курсова работа 50% изпит 50%)

Дисциплината запознава студентите с основните теории за глобализацията и нейното отражение върху урбанистичното развитие в света. Тя проследява промените в световните и глобални градове и тяхната роля в съвременната йерархия на градовете.