Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Дисциплини /

Проект по железопътно строителство

Проект по железопътно строителство

         Разработването на курсовия проект в упражненията по дисциплината "Проект по железопътно строителство" за специалност "Строителство на сгради и съоръжения" на английски език дава знания на студентите за: - Проектиране на жп линията в план и надлъжен профил. - Прилагане на типови напречни профили. - Определяне на мястото, вида и основните размери на водостоците. - Разработване на жп гари.

         АНОТАЦИЯ

         Курсовият проект, които се разработва в упражненията по дисциплината "Проект по железопътно строителство" за специалност "Строителство на сгради и съоръжения" на английски език, относно основните принципи, методи и установени норми при проектирането в план и надлъжен профил. Разработват се напречни профили. Сравняват се два варианта на жп линия.
Оразмерява се броя и полезната дължина на пътническите и товарни приемно-отправни коловози на нова промишлена железопътни гари, броя и полезната дължина на разпределителните коловози, дължината на изтеглителните коловози и устройствата на товаро-разтоварната площадка: магазия, рампа и свободно разтоварище.
          Курсът се провежда чрез изнасяне на презентации, онагледяване чрез чертежи и видеоматериали, разработване на курсов проект, самостоятелна работа на студентите и организиране на посещение до новостроящи се и в редовна експлоатация жп линии.

Книги


Учебни материали

Видео обучение 3
коловозно развите ва гара Б
Курсови задачи и задания
Общ курс по ЖС - Задания ССС №(001-020)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(021-040)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(041-060)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(061-080)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(081-100)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(101-120)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(121-140)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(141-166)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(200-215) AOE
Задания по ЖС за ССС AOE - 2022

Правила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща