Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Дисциплини /

Проект по организация и управление на ВК строителство

Проект по организация и управление на ВК строителство

Курсовият проект е част от оферта за строителство на водоснабдителен комплекс. Състои се от следните части напорен резервоар, помпена станция и напорен тръбопровод: 1. Количествена сметка на база на подробни напречни профили. 2. Определяне на технологията и вида на машинокомплектите на земни СМР. 3. Определяне на трудоемкостта на основни СМР. 4. Календарен план. 5. Ситуационен план на строителната площадка.