Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Дисциплини /

Геодезически работи при проектиране на комплексни обекти

Геодезически работи при проектиране на комплексни обекти

Дисциплината има за цел да даде необходимия минимум от знания и умения на студентите за геодезическите работи, които се извършват при проучване, проектиране, изграждане и експлоатация на големи инфраструктурни и комплексни обекти. Изучават се специфични инженерни и геодезически дейности в различни етапи на инвестиционното проектиране, строителството и експлоатацията на различни по вид и предназначение обекти:промишлени предприятия, летища, речни и морски пристанища, спортни обекти и други комплексни обекти. След завършване на курса студентите ще придобият умения, необходими им като участници в проектантски колективи от различни специалисти при реализирането на различни инвестиционни намерения.