Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Техническа инфраструктура в териториално селищното устройство

Техническа инфраструктура в териториално селищното устройство
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р арх. Георги Бояров
Допълнителен език английски, френски

Курсът дава специализирани познания за устройството и планирането на системите на техническата инфраструктура на населените места. Подробно се разглеждат въпросите на транспортно-комуникационните системи и тяхната взаимовръзка със селищните структури. Изучава се класификацията на уличната мрежа, нейните елементи и основни параметри, пешеходното движение, паркирането и гарирането, масовия и индивидуалния транспорт. Дават се и основни нормативни и практически познания за проектирането им. Разглеждат се и големите транспортно-комуникационни съоръжения - пристанища, гари, аерогари, автогари и метросистеми.