Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Дисциплини /

Проект по железници (общ курс)

Проект по железници (общ курс)

Разработването на курсовия проект в упражненията по дисциплината "Проект по железници (общ курс)" дава знания на студентите за: - Проектиране на жп линията в план и надлъжен профил. - Прилагане на типови напречни профили. - Определяне на мястото, вида и основните размери на водостоците. - Разработване на жп гари.

      АНОТАЦИЯ

      Курсовият проект, които се разработва в упражненията по дисциплината"Проект по железници (общ курс)" дава знания на студентите от специалността “Транспортно строителство” , специализация “Пътно строителство”, относно основните принципи, методи и установени норми при проектирането в план и надлъжен профил.  Разработват се напречни профили. Сравняват се два варианта на жп линия.
       Оразмерява се броя и полезната дължина на пътническите и товарни приемно-отправни коловози на нова промишлена железопътни гари, броя и полезната дължина на разпределителните коловози, дължината на изтеглителните коловози и устройствата на товаро-разтоварната площадка: магазия, рампа и свободно разтоварище.
        Курсът се провежда чрез изнасяне на лекции, онагледяване чрез чертежи и видеоматериали, разработване на курсов проект, самостоятелна работа на студентите и организиране на посещение до новостроящи се и в редовна експлоатация жп линии.

Учебни материали

Видео обучение 3
коловозно развите ва гара Б
Правила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща