Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Урбанизъм

Урбанизъм
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател проф. д-р арх. Веселина Троева
Допълнителен език английски

Дисциплината "Урбанизъм" има за цел да запознае студентите с основните социални, икономически, екологични, естетически и законодателни аспекти на пространственото и градското планиране, със спецификата на урбанистичната дейност и ролята на различните участници в процеса на планиране. Тя развива теоретичните знания за градската и извънградска среда и за основните компоненти, като създава практически умения за анализ и оценка на онези качества на средата, които са от съществено значение за развитието, поддръжката и управлението на собствеността. Тя е насочена към възпитание на отношение към културните и природните ценности и респект към останалите професии, участващи в поцеса на планиране.

Конспекти

Конспект за изпит по "Урбанизъм" - спец. УУЗИ
Конспект за изпит по "Урбанизъм" - спец. УУЗИ