Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Дисциплини /

Оценка на недвижими паметници на културата

Оценка на недвижими паметници на културата

Дисциплината формира в студентите способност за осмисляне на недвижимото културно-историческо наследство като специфичен дял от пазара на недвижими имоти и професионални умения за извеждане на тяхната пазарна оценка съобразно тази специфика. Придобиват се основни познания за понятийния апарат, правната и институционална система за опазване на недвижимото културно наследство у нас, видовата и стойностната характеристика на културно-историческите ценности, съвременните методи за тяхното опазване и влиянието на тези фактори в маркетинга и управлението на недвижимите паметници на културата.