Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Метод на крайните елементи - основен и приложен курс

Метод на крайните елементи - основен и приложен курс

Предлаганият курс е предназначен за студенти, обучаващи се по програма за получаване на степен Магистър (“Конструктивно инженерство”). Целта на курса е да даде систематизирани познания в областта на теорията на метода на крайните елементи, които надграждат основните познания, преподавани в рамките на отделни дисциплини в основния курс на следване. Тази цел се осъществява чрез прилагане на единен, общ подход за решаване на различни обекти от областта на строителното инженерство и чрез обобщаване на метода на крайните елементи и изясняване на неговата същност като метод за числено решаване на определен клас математически задачи.Обемът на материала иорганизацията на курса, го правят отворен за промени, които натрупаният с времето опит ще подскаже.

Книги


Правила за заверка