Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Приложна теория на пластичността

Приложна теория на пластичността

 Семестър: 1
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 30 лекции + 30 упражнения (Аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 5

Поведението на една конструкция може да се извърши посредством еластично решение, последвано от оразмеряване с елементи на пластичните методи. В редица практически случаи, носещата способност на конструкциите може да бъде оценена, като се използват средствата на приложната теория на пластичността и съответния раздел, известен като метод на граничното равновесие. Чрез него се дават необходимите основни познания за определяне на гранични товари при греди и рамки от хомогенни материали, а също и при тънки стоманобетонни плочи. Курсът трябва да подпомогне и конструктивните дисциплини, при които се изследват и проектират конструкции с отчитане на пластичните деформации, каквито са тенденциите, заложени в много нормативни документи, като напр. Еврокодовете.

Правила за заверка