Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Дисциплини /

Стоманени мостове

Стоманени мостове

В курса се разглеждат специфични въпроси на конструктивната композиция, изчисляването и оформяне на връхни конструкции на стоманените мостове. По-подробно са застъпени пътни конструкции на пътни и железопътни мостове, в т.ч. ортотропни конструкции, пълностенни и прътови главни греди и пространствено укрепяване на връхните конструкции. Разглеждат се и комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Допълват се и знания от основните курсове в някои теоретични направления: умора, работа на греди с широки пояси, проблеми на местната и общата устойчивост. Включени са и специфични въпроси на лагеруването при стоманените мостове, видове лагери, в т.ч. и в сеизмичен контекст. Дават се и кратки сведения за конструктивни системи при големи отвори: рамкови, дъгови, вантови и висящи мостове.

Публикации


Конспекти


Учебни материали