Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Дисциплини /

Опазване на архитектурното наследство - I преддипломен проект

Опазване на архитектурното наследство - I преддипломен проект
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра История и теория на архитектурата
Водещ преподавател проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова
Допълнителен език френски, руски

Чрез проекта се цели формиране на умения за изследване и управление на взаимоотношенията в единната историческа среда. Задачите са реални, отразяващи актуална проблематика, селекционирани в диалог с местните власти на исторически селища. Извършва се цялостен анализ на историческата среда, създават се алтернативни модели за нейното опазване и развитие. В резултат се изявяват проблемни исторически зони, ансамбли и паметници, които са обект на следващи фази на обучение.