Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Дисциплини /

Архитектура и медии

Архитектура и медии
Специалност Архитектурна теория и критика
Факултет Архитектурен факултет
Катедра История и теория на архитектурата
Водещ преподавател Мария Диамандиева, Бойко Кадинов, УАСГ, София
Допълнителен език english

Курсът очертава взаимозавръзката между архитектура и медийно представяне и феномена на създаването на медийни образи на архитектурни творби и архитекти звезди.

Механизмът на взаимодействие е демонстриран с множество примери. Основополагащи правила и принципи са показани в различни етапи на формиране на медийния образ. Културата на архитектите-звезди се разглежда като специфичен феномен в областта на медиите през 21 век. В заключение се извеждат някои принципи на практическо приложение на механиката на медиите в името на популяризирането на архитектурната творба.