Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Дисциплини /

Критичен анализ в архитектурата

Критичен анализ в архитектурата
Специалност
Факултет Архитектурен факултет
Катедра История и теория на архитектурата
Водещ преподавател Oleg Yavein, MARCHI, Moscow
Допълнителен език english

Курсът разглежда критичния анализ като форма на «практикуване на архитектурната теория».

Различни методи за архитектурен анализ се класифицират според доминиращата система на мислене, която се явява катализатор на тяхната поява и еволюция. Аналитични постановки и критични изследвания на Вьолфлин, Зеделмайер, Пановски, Витковер, Роуе и други се представят накратко. Примери за аналитични изследвания илюстрират разнообразни подходи и съответните им инструментариуми.