Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Дисциплини /

Вертикално планиране

Вертикално планиране

Целта на курса е запознаване на студентите със законовата уредба и нормативните изисквания в областта на инвестиционното проектиране и изработването на проект по част Геодезическа. Разглеждат се различни начини за височинното проектиране на улици, сгради, площни обекти и други, моделиране на бъдещия терен, изчисляване обеми на земни маси, подготвяне на трасировъчни данни. С проекта се създават практически умения за изработване на нивелетни проекти, проекти за вертикално планиране, трасировъчни планове, картограма на земните маси, сборни планове на подземни проводи и съоръжения.