Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Дисциплини /

Реставрация на архитектурните паметници - специализиран курс

Реставрация на архитектурните паметници - специализиран курс
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра История и теория на архитектурата
Водещ преподавател проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова
Допълнителен език френски, руски

Курсът включва исторически преглед на развитието на теорията на реставрацията, съвременни принципи за опазване на архитектурното наследство и свързаните с тях международни документи; методика на проучването и проектирането за консервация, реставрация и адаптация на архитектурни паметници; основни познания за полидисциплинарната специфика на дейността - конструктивни, климатизационни и технологични проблеми при реставрацията на архитектурните паметници.