Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Дисциплини /

Сгради в исторически контекст – преддипломен проект

Сгради в исторически контекст – преддипломен проект

Дисциплината цели усвояване на архитектурно-проектантски умения при сградно проектиране в специфична среда, наситена с уникални съвременни и исторически явления, като последните се разглеждат в широкия контекст на понятието културно наследство – движимо и недвижимо материално наследство, нематериално наследство, природно наследство.

Изучават се устройствени, конструктивни, композиционни правила и норми; опитът в проектирането на аналогични типове обекти; усвояват се общи проектантски умения; умения за обосновка на проблематиката на обекта и средата; умения за аргументиране на концепция; за съставяне на задание за проектиране; умения за защита на тезата и проекта.