Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Градоустройство - специализиран курс

Градоустройство - специализиран курс
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател гл.ас. д-р арх. Мила Никифорова
Допълнителен език английски

Разглежданите теми надграждат придобитите познания от теоретичната част на лекционния курс по Градоустройство. Акцентът е върху композиционните, пространствени и естетически проблеми, в чието решаване е водеща ролята на архитекта. Тези проблеми се разглеждат в контекста на съвременните икономически, екологически, политически, технологически, културни и нормативни условия. Тенденциите в урбанистичното развитие се показват чрез анализ на градоустройствени проекти и реализации от последните десетилетия в България и чужбина. Темите включват централни, жилищни и многофункционални зони, обновяването на територии в упадък, мястото и влиянието на търговията, значението на новите технологии и иновациите за града. Съвременните тенденции се открояват в паралел с развитието от втората половина на ХХв.