Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Ландшафтно планиране - проект

Ландшафтно планиране - проект
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова
Допълнителен език английски

Курсовият проект се разработва в 2 части - теоретическа и практическа, чрез самостоятелни проучвания, семинарни занятия и проектна разработка. Проучването има за цел да определи въздействието на човешката дейност върху компонентите на ландшафта и да подпомогне вземането на решения за устройството на територията. Втората част на задачата започва успоредно с теоретичното изследване, чрез проучване на заданието и конкретната ситуация. Проектирането включва две фази - изясняване състоянието на ландшафта и съставяне прогноза за хармоничното развитие на ландшафта и опазване на околната среда.